Werkwijze

 

Advies

U belt, of mailt ons en legt ons uw vraag voor. Als wij uw (praktische) vraag direct kunnen beantwoorden, dan doen wij dat! De procedures voor het inzetten van onderzoek en begeleiding staan verderop in dit document. Heeft u een inhoudelijke vraag over uw kind en wilt u weten of u bij ons op de goede plek bent en wat wij zouden kunnen betekenen? Wij plannen met u dan graag een eerste telefonische kennismaking in. Indien u bij ons op de goede plek bent, nodigen wij u graag uit voor een intakegesprek. Dit kan zowel telefonisch als bij ons op de praktijk. 

Heeft u al gerichte vragen en behoefte aan concreet advies? Dan kunt u een afspraak maken voor een consultatiegesprek. Om de gesprekken hierboven goed voor te kunnen bereiden en zo efficiënt mogelijk te kunnen laten verlopen, zullen wij u verzoeken vooraf enkele korte vragen te beantwoorden (via de mail). Indien het gesprek een follow-up krijgt, zullen wij hiervoor samen een duidelijk, transparant plan en kostenplaatje maken.

Onderzoeken

U belt, of mailt ons om uw kind aan te melden. Wij sturen u een formulier voor de intake, waarin u al uw vragen, wensen en verwachtingen kunt aangeven. Naar aanleiding hiervan nodigen wij u uit voor een persoonlijke kennismaking/ intake, dit kan ook telefonisch. Indien u eerst nog een extra afspraak met ons wenst, voorafgaand aan het onderzoek, kan daarvoor een consult worden ingepland. We stemmen samen af welk onderzoek het meest passend en nodig is en prikken een datum voor het onderzoek en het adviesgesprek (maximaal twee weken na het onderzoek). U ontvangt via de mail uitleg over het hoe de onderzoeksochtend eruit zal zien, ook krijgt u een intake- en toestemmingsformulier, ter ondertekening.

Op de onderzoeksochtend hoeft u uw kind alleen te brengen en halen. Uiteraard kunt u bij aanvang van de ochtend nog even bij uw kind blijven (onder het genot van een kop koffie/thee), totdat het gewend is. Echter is het vanwege de aard van de onderzoeken niet wenselijk dat u gedurende het gehele onderzoek aanwezig bent. Wij vragen u dan ook uw kind hierop voor te bereiden. In principe zijn wij op aangegeven tijdstip klaar. Mochten wij eerder of later klaar zijn, ontvangt u van ons een halfuur voor de oorspronkelijke eindtijd een telefoontje.

Na afloop van het onderzoek ontvangt u (en eventueel leerkracht) van ons nog enkele digitale gedragskenmerkende en diagnostische vragenlijsten. Deze zijn noodzakelijk voor de verwerking van de gegevens en het verder uitvragen van de huidige situatie en gaan wij aan de slag met het uitwerken en het opstellen van het verslag en de adviezen.

Tijdens het adviesgesprek (bij ons op de praktijk) kunnen wij toelichting geven en vragen beantwoorden. Wij sturen u de resultaten van het onderzoek niet op voorhand toe. U ontvangt een origineel en ondertekend exemplaar van het verslag van ons, met daarbij direct de bijbehorende toelichting.  In het verslag vindt u tevens handelingsadviezen voor thuis en op school. Daarmee is het onderzoekstraject afgerond. Indien wenselijk kunnen wij het onderzoek en de uitslagen ook op school en/of aan derden toelichten.

Begeleiding

U belt, of mailt ons om uw kind aan te melden. Wij nodigen u uit (in overleg met of zonder uw kind erbij) voor een intakegesprek, om de hulpvragen te bespreken en uitleg te kunnen geven over onze werkwijze. Wij maken samen afspraken over het aantal sessies waarmee we zullen starten. Iedere sessie bestaat uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten voorbereidings- en verwerkingstijd. De inhoud van de sessies is ‘maatwerk’ en wordt per kind en per sessie opgesteld en waar nodig bijgestuurd.

Ouders zijn niet bij de begeleiding aanwezig. Ze zijn wel altijd welkom om het laatste kwartiertje aan te schuiven, om de begeleiding in de praktijk te zien. Ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen door het laatste kwartier aan te schuiven, via de mail en middels tussentijdse evaluatiegesprekken om de 6 á 8 sessies. Indien gewenst kan altijd een tussentijds adviesconsult worden afgesproken. Samen wordt de ontwikkeling van het kind nauw gevolgd en in overleg wordt besloten wanneer de begeleiding wordt, of is afgerond. 

Opvoedondersteuning

U belt, of mailt ons met uw vraag. Wij nodigen u uit voor een intakegesprek, om de hulpvragen te bespreken en uitleg te kunnen geven over onze werkwijze. Samen wordt bekeken wat wenselijk is. In de sessies, die ‘maatwerk’ zijn, wordt heel specifiek afgestemd op uw vragen en worden handvatten gegeven, waarmee u zelf direct aan de slag kunt. U krijgt concrete ‘opdrachten’ mee voor thuis, die in de volgende sessie worden besproken en waar nodig bijgesteld. Wanneer de doelen zijn behaald wordt de begeleiding afgesloten.

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo