Hoogbegaafd

Meer dan een hoog IQ alleen…  

Over het algemeen wordt in de praktijk gesproken van hoogbegaafdheid bij een IQ van 130 of hoger. Maar hoogbegaafdheid is meer dan alleen (cognitieve) intelligentie. Het gaat daarnaast ook om een andere manier van denken en doen. Daarbij zien we dat zowel een stuk persoonlijkheid, creativiteit en doorzettingsvermogen een grote rol spelen. Hoogbegaafdheid is daarmee onderdeel van het ´zijn´ van een kind, het betekent dan ook iets voor hoe je denkt en handelt.

IQ en Hoogbegaafd

Vaak wordt gedacht dat hoogbegaafden standaard hoog scoren op IQ-tests, dus een score hoger hebben dan 130. Soms is dit ook zo. Met een IQ score tussen de 120 en 130, wordt vaak gesproken over ‘meerbegaafd’. Een score van 145 of meer valt in de categorie ‘uitzonderlijk begaafd’. Toch zegt de uitslag van een intelligentietest niet alles en hoogbegaafden scoren soms juist niet hoog op bepaalde IQ testen. Soms scoort een kind zelfs lager omdat deze test niet aansluit bij de manier van denken. Soms vindt een kind een test simpelweg niet interessant genoeg. Het kind conformeert zich dus niet aan een test omdat het zijn belevingswereld niet prikkelt. Ook kan een hoogbegaafde juist leerproblemen krijgen, omdat school niet uitdaagt. Of het kind durft niet te laten zien dat het heel slim is om niet te worden gepest.

Intellectueel

Kinderen zijn op zoek naar intellectuele uitdagingen.
Kinderen gaan ‘uit’ als hieraan een gebrek is.

Emotioneel

Kinderen hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel.
Kinderen beleven emoties intens en doorleefd. 

Zintuiglijk

Sprake van sterke zintuigelijke prikkelbeleving
Sterke gevoeligheid, diepe beleving van sensaties. 

Psychomotorisch

Een vergrote mogelijkheid om actief en energiek te zijn.  
Snel praten, veel energie, overenthousiast. 

Onderpresteren?

Vaak wordt aangenomen dat hoogbegaafde kinderen altijd uitzonderlijk presteren. Maar dit is zeker niet het geval. Veel hoogbegaafde kinderen presteren (op school) juist onder hun niveau of mogelijkheden. Denk maar eens aan het verhaaltje van de haas en de schildpad. Hoogbegaafden starten vaak vlot aan de ‘wedstrijd’, maar al snel lijken zij zich aan te passen aan het tempo en niveau van de rest van de klas. Regelmatig wordt de hoogbegaafdheid mede daarom niet (h)erkend. Zonde natuurlijk! 

%

van de mensen is 'hoogbegaafd'

mensen in NL zijn 'hoogbegaafd'

Kenmerken Hoogbegaafdheid

Zeer alert op jonge leeftijd

Verbaal sterk

Snel verbanden kunnen leggen

Zeer sterk geheugen

Ongebruikelijke emotionele diepgang

Autodidactisch (bijv. zelf leren lezen)

Heel erg nieuwsgierig

Veel ‘waarom’-vragen stellen

Brede interesses

Sterke en levendige fantasie en creativiteit

Opmerkelijk gevoel voor humor, voorliefde voor woordspelingen

Complex denken

 Sterk gevoel voor rechtvaardigheid

Sensitief

Snel gekwetst

Ontwikkeling

Vaak wordt op jonge leeftijd al snel een ontwikkelingsvoorsprong teruggezien. Dit wordt sneller gezien wanneer kinderen opgroeien in een omgeving waar zij zowel emotioneel als cognitief worden gestimuleerd. De sociale omgeving (gezin, school, vrienden) maakt hierin neen groot verschil. Geregeld wordt echter ook gezien dat deze ontwikkelingsvoorsprong niet op alle gebieden even groot is. Hierdoor wordt wel eens (ten onrechte) aangenomen dat een kind een achterstand heeft op juist een ander gebied. Ook ander gedrag (zoals druk gedrag, stil en teruggetrokken gedrag of boosheid) wordt soms aangezien voor een kenmerk van bijvoorbeeld autisme of ADHD. Hoogbegaafdheid is hierdoor niet altijd eenduidig te herkennen.  

Invloed van stress

 Wanneer je kind langdurig in een omgeving moet functioneren waar het zich niet veilig voelt, niet gehoord en gezien wordt en er niet aan zijn of haar behoeften wordt voldaan, kan je kind hier (gedrags)problemen door ontwikkelen. Het komt zeker voor dat een kind dat hoogbegaafd is ook een ander leer- of ontwikkelingsprobleem heeft. Maar ook als er daadwerkelijk sprake is van hoogbegaafdheid en een ander probleem (‘dubbel bijzonder’) blijft het van belang om éérst in te zetten op de hoogbegaafdheid. Het komt regelmatig voor dat de kenmerken van bijvoorbeeld ADHD of autisme, daarmee verdwijnen.

Ons aanbod bij (vermoeden) hoogbegaafdheid:

Onderzoek 
Behandeling 
Advies & Consultatie
Psycho-educatie
Ouder- en/of leerkracht training
Mindsettraining
Leren leren
Trainingen en workshops
En nog veel meer …

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo