Arrangementen

Onderwijs in combinatie met zorg 

Voor circa 95% van de kinderen blijkt de basisondersteuning, zoals omschreven in het schoolondersteuningsprofiel van de school, voldoende. De basisschool kan een passend aanbod bieden. Wanneer de onderwijsbehoeften van het kind meer complex en intensief zijn en het aanbod op school ontoereikend is, komt er vaak extra ondersteuning in beeld. De school kan voor het kind een arrangement aanvragen. Orthopedagoog Westland Delfland biedt deze arrangementen aan. De arrangementen zijn flexibel in tijdsduur en intensiviteit, zodat steeds kritisch kan worden bekeken of het aanbod voor het kind nog steeds passend is. Een arrangement op de basisschool is in de meeste gevallen een tijdelijke interventie, waarna het kind weer kan functioneren binnen de basisondersteuning van de school. Arrangementen op het SBO of SO kunnen tijdelijk zijn, maar ook gelden tot en met het einde van de basisschoolperiode.

Soorten arrangementen

 

  • Voor ambulante begeleiding op de reguliere school is een ondersteuningsarrangement nodig. 
  • Voor de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is een onderwijs-zorg-arrangement nodig. 
  • Om onderwijs te volgen op een speciale school is een onderwijs-arrangement nodig.

 Welk arrangement bij je kind past, hangt af van de ondersteuning die hij of zij nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen volgen. Ook hangt het af van de ondersteuning die de leerkracht (en school) nodig heeft om goed les te kunnen geven aan je kind. Bij het aanmeldtraject wordt daarom gekeken naar meerdere aandachtspunten: Hoeveel extra ondersteuning heeft de leerling nodig van bijvoorbeeld de leerkracht, logopedist of intern begeleider? Hoeveel begeleiding heeft de leerling nodig om het lesprogramma van de school te volgen? Is er bijvoorbeeld extra uitleg nodig in het algemeen of bij bepaalde vakken? Wat is er op school nodig aan specialistische kennis om de leerling goed te kunnen begeleiden? Heeft de leerling behoefte aan een eigen rustige werkplek of zijn er andere aanpassingen nodig in de klas om de leerling te helpen? Is de ondersteuning toereikend of is er behoefte aan aanvullende expertise? In samenspraak met ouders, leerkracht, intern begeleider en het samenwerkingsverband wordt vervolgens besloten voor welk arrangement een leerling in aanmerking komt. 

 

Ondersteuningsarrangement 

De leerlingen heeft extra ondersteuning van een expert nodig. De ondersteuning is te realiseren op een reguliere school. Een onderwijs-ondersteuningsarrangement kent vele vormen, afhankelijk van de mate van ondersteuning die moet worden ingezet om de onderwijsdoelen te behalen. De ondersteuning kan zich richten op de leerling zelf of op de ondersteuning van de leerkracht op de reguliere school.

Onderwijs-zorg-arrangement

Soms hebben kinderen naast onderwijs ook zorg nodig om tot ontwikkeling te komen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een onderwijszorgarrangement (OZA). Een onderwijs-zorgarrangement is een samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, speciaal voor schoolgaande kinderen die onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben. Bij een onderwijs-zorgarrangement werken ouders, school en jeugdhulp met elkaar samen. Ze brengen samen in kaart wat de ondersteuningsbehoefte van het kind is. Vervolgens maken ze concrete afspraken over de ondersteuning. Daarbij staat de ontwikkeling van het kind op school centraal.

Onderwijs-arrangement

De leerling heeft veel extra ondersteuning nodig op meerdere gebieden. De ondersteuningsbehoefte ten aanzien van de ontwikkeling is hierbij primair. De leerling heeft een aangepast en individueel lesprogramma nodig. Dit kost veel tijd en aandacht en is niet te realiseren op een reguliere school. Bij een intensief onderwijsarrangement gaat de leerling daarom naar een school voor speciaal onderwijs.

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo