Het Team 

Wie zijn wij? 

team

Orthopedagoog Westland Delfland is een kleinschalige en laagdrempelige praktijk gelegen in het Westland. Er werken geregistreerde professionals met een oplossingsgerichte mindset en met een positieve kijk op problemen. Maatwerk staat bij ons voorop, daarbij bekijken wij zorgvuldig wat écht nodig is. Wij houden niet van labels en hokjes. Wij kijken graag naar de unieke ontwikkeling van ieder kind en houden daarbij onze blik gericht op wat wél werkt, in plaats van de focus op een diagnose. Graag stellen onze professionals zich hieronder aan u voor. 

Sanne de Deyne – Boon

Kind en Jeugd Psycholoog en
NVO Orthopedagoog Generalist i.o.
Praktijkeigenaar

Sanne is een echte studiebol. Leren vindt zij het leukste om te doen. Tijdens haar opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden werd Sanne haar interesse voor het proces van leren – en de mogelijke bijkomende problemen – verder aangewakkerd. Na haar bachelor heeft zij de masters ‘Learning Problems and Impairments’ en ‘Ontwikkelingspsychologie’ met goed gevolg afgerond. Sanne heeft tijdens haar opleidingen niet alleen de registraties tot Orthopedagoog en Kind & Jeugd Psycholoog behaald, maar zij is daarnaast eveneens in het bezig van haar psycho-diagnostische bevoegdheid (BAPD). 

Sanne gelooft in het proces van blijven leren en ontwikkelen. Gezien haar eigen leerhonger, heeft zij na haar twee masters dan ook diverse andere neuropsychologische cursussen en opleidingen gevolgd, waaronder: Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Traumabehandeling (EMDR), Rouwverwerking. Ook heeft zij de postdoctorale opleidingen tot Orthopedagoog Generalist en Cognitief Gedragstherapeut gevolgd. 

Naast haar functie als praktijkhouder ligt haar hart vooral bij het werken met kinderen en jongeren zelf. Hierin vindt zij het belangrijk om te kijken naar wat nu écht nodig is, zonder blind te staren op protocollen en diagnoses. Als Sanne wordt gevraagd wat zij het mooiste aan haar werk vindt, geeft zij aan dat zij het geweldig vindt om kinderen echt het gevoel te geven dat zij daadwerkelijk zélf in staat zijn om hun doelen te bereiken … met hier en daar een zetje in de rug!

Praktijkdagen Sanne de Deyne – Boon: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

Sanne is vanaf 25 oktober 2021 afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof

test

Diploma’s en registraties:

Kind en Jeugd Psycholoog NIP en
Orthopedagoog Generalist NVO i.o.
Basisaantekening Psychodiagnostiek BAPD
Specialist Hoogbegaafdheid KRHB

Deskundigheidsbevordering trajecten:  
NVO Orthopedagoog Generalist
Cognitief Gedragstherapeut VGCt
EMDR behandelaar aangesloten bij VEN

Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen:
 

 • ADHD bij Jongeren
 • ADHD Groepsaanbod belicht
 • ADHD en/of Druk gedrag
 • Acceptance Commitment Therapie (ACT) 
 • Autisme en emotieregulatie
 • Autisme en emotie-regulatieproblemen
 • Basiscursus EMDR Kind & Jeugd 
 • Beinvloeden een nieuwe orthopedagogische competentie
 • COMET bij kinderen
 • Coaching in zorg en onderwijs
 • Cogmed Coach
 • Cognitieve Gedragstherapie 
 • Communicatie in zorg en onderwijs
 • Conflictscheidingen
 • DSM – V
 • Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag 
 • Diagnostiek in de Jeugdzorg
 • Diagnostiek van dyslexie
 • Dyscalculie: de verdieping
 • Dyslexie: de verdieping
 • Eetproblemen bij jonge kinderen
 • Effectief leesonderwijs
 • Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs
 • EMDR 
 • Emotie-regulatieproblemen
 • Executieve functies in het VO
 • Gezinstaxatie
 • Handelingsgerichte diagnostiek bij LVB
 • Handelingsgerichte diagnostiek bij onveiligheid
 • HGD van leer- en gedragsproblemen

Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen vervolg:

 • Handelingsgerichte diagnostiek 
 • Hoogbegaafdheid bij kinderen & jongeren
 • Hoog-ontwikkelingspotentieel begrijpen en begeleiden
 • Interculturele diagnostiek
 • Interventiegerichte diagnostiek van de ouder-kindrelatie
 • Jeugd- en gezinsrecht
 • Kritische diagnostiek van dyslexie
 • Leer- en gedragsproblemen
 • Mindfullness
 • Motiverende gespreksvoering bij jongeren
 • Neurodiagnostiek
 • Observeren als diagnostisch middel
 • Onder- of overprikkelde leerlingen
 • Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners
 • Positieve psychologie
 • Praktische psychofarmacologie
 • Psychopathologie in het onderwijs
 • Rouwverwerking bij kinderen
 • Samenwerking jeugdhulp en onderwijs
 • Seksuele ontwikkeling in zicht
 • Slaapproblemen bij jonge kinderen
 • Systeemtherapie
 • Therapeutische psychodiagnostiek van de persoonlijkheid
 • Verrijkend onderwijs voor talentvolle en begaafde leerlingen 
 • Werken met duplo-poppetjes (Een Taal Erbij)
 • Workshop kernkwaliteiten

Roos Gras 

Onderwijs- & Ontwikkelingspsycholoog 
Hoofdbehandelaar 

 

test

Iedereen die Roos kent zal haar omschrijven als een positieve oplossingsgerichte behandelaar. Roos heeft de opleiding Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd. Al snel bleek dat het onderwijs haar interesse trok. Na haar bachelor Psychologie heeft zij de master Human Learning and Performance gedaan. Roos heeft zich daarbij voornamelijk gericht op het leer- en prestatiepotentieel van kinderen en jongeren. Roos is dan ook een ster in het ontwikkelen van een positieve en oplossingsgerichte mindset bij kinderen. 

Tijdens haar werk bij Orthopedagoog Westland Delftland als Onderwijs en Ontwikkeling-psycholoog zet Roos al haar theoretische kennis om in praktijkgerichte handvatten. Het werken met kinderen en ze vooruit zien gaan geeft haar veel voldoening. Kinderen met leerproblemen ondersteunen en weer meer plezier geven in school is enorm dankbaar werk, aldus Roos. Roos bouwt daarnaast met iedere leerling een emotionele band op en hierdoor wordt er met plezier geleerd. Het mooist van haar werk vindt zij het feit dat zij kinderen weer hun zelfvertrouwen terug kan geven en daarmee ook het plezier in het leven en leren.  

Roos neemt in haar werk het gehele systeem mee. Roos houdt graag contact met leraren en ouders en stimuleert hen om samen te werken. Leerproblemen hebben niet alleen invloed op het kind. Vaak weten ouders en docenten niet goed hoe ze kunnen helpen, hetgeen frustraties en valse verwachtingen kan oproepen. Roos helpt hen graag met het ontwikkelen van een realistische oplossingsgerichte kijk op zaken en biedt zelf vanzelfsprekend de hulp waar nodig. 

Praktijkdagen Roos Gras: maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag, vrijdag

Diploma’s en registraties:

Onderwijs & Ontwikkelingspsycholoog NIP
Remedial Teacher 
Specialist Hoogbegaafdheid 

Deskundigheidsbevordering trajecten:  
BAPD Basisaantekening Psychodiagnostiek

Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen:
 

 • Autisme en emotieregulatie
 • Autisme en emotie-regulatieproblemen
 • COMET bij kinderen
 • Coaching in zorg en onderwijs
 • Communicatie in zorg en onderwijs
 • Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs
 • Emotie-regulatieproblemen
 • Executieve functies in het VO
 • Hoogbegaafdheid bij kinderen & jongeren
 • Mindfullness
 • Motiverende gespreksvoering bij jongeren
 • Onder- of overprikkelde leerlingen
 • Samenwerking jeugdhulp en onderwijs
 • Seksuele ontwikkeling in zicht
 • Workshop kernkwaliteiten

Renate Willemsen 

Orthopedagoog
Coördinator Diagnostiek & Behandeling

 

Renate heeft haar opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd. Tijdens haar master Orthopedagogiek heeft zij veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Deze ervaring heeft zij voornamelijk opgedaan tijdens haar stage bij Orthopedagoog Westland Delfland. Renate heeft zich hier kunnen specialiseren in onder andere leerproblemen, intelligentieonderzoek en begeleiding. Met kinderen aan de slag gaan en ze zien ontwikkelen, geeft haar voldoening en extra motivatie om dit werk te doen.

Ieder kind is uniek in zijn eigen talenten en leerstijl, iets wat Renate altijd goed door heeft. Een geremde ontwikkeling kan zich onder andere uiten in leerproblemen, faalangst, onzekerheid, concentratieproblemen, teruggetrokken gedrag, eenzaamheid, pesten of boosheid. Renate helpt ouders en leerkrachten om door deze klachten heen te kijken om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Renate sluit zowel in haar onderzoeken als behandelingen aan bij de leerstijl en talenten van de kinderen. Renate helpt kinderen te ontdekken en zichzelf nieuwe vaardigheden en leerstrategieën aan te leren, waardoor zij meer zelfvertrouwen krijgen en beter in hun vel gaan zitten. Leerprestaties gaan vooruit en kinderen zullen ervaren dat leren leuk is. Veel leerlingen worden dan ook graag door Renate geholpen en omschrijven haar als een uiterst begripvolle, pragmatische en nauwkeurige behandelaar, waarbij zij met al hun vragen terecht kunnen. 

Praktijkdagen Renate Willemsen: maandag t/m vrijdag 

test

Diploma’s en registraties:

Orthopedagoog NVO 
Remedial Teacher
Specialist Hoogbegaafdheid
Specialist Taalontwikkeling(stoornissen)

Deskundigheidsbevordering trajecten:  
BAPD Basisaantekening Psychodiagnostiek

Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen:
 

 • Autisme en emotieregulatie
 • Autisme en emotie-regulatieproblemen
 • COMET bij kinderen
 • Coaching in zorg en onderwijs
 • Communicatie in zorg en onderwijs
 • Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs
 • Emotie-regulatieproblemen
 • Executieve functies in het VO
 • Hoogbegaafdheid bij kinderen & jongeren
 • Mindfullness
 • Motiverende gespreksvoering bij jongeren
 • Onder- of overprikkelde leerlingen
 • Samenwerking jeugdhulp en onderwijs
 • Workshop kernkwaliteiten

Nathalie Reith 

HSP Specialist
Kindercoach
Remedial Teacher

 

test

De verbinding aan gaan met een kind is Nathalie haar uitgangspunt. Het is belangrijk dat een kind gezien wordt en zich vooral gezien voelt. In de huidige maatschappij wordt veel van kinderen verwacht. Via social media moet je op de hoogte blijven, op school gaat alles snel en thuis kan er ook veel gebeuren. Als je achter loopt is het soms moeilijk om bij te blijven. Nathalie begeleidt in haar rol als kindercoach kinderen om het zelfvertrouwen op te bouwen, zichzelf te leren kennen en hun eigen manier van leren te ontdekken. Ook richt zij zich daarnaast op hoogsensitiviteit: de kenmerken ervan maar ook hoe je minder ‘last’ hebt van de kenmerken of gevolgen van hoogsensitiviteit en hoe je het juist als kracht kunt inzetten.

Nathalie is al langere tijd geïnteresseerd in het onderwijs. In 2013 heeft zij de master Bedrijfskunde afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nathalie werkte voorheen in het bedrijfsleven maar al snel realiseerde zij zich dat zij in het onderwijs wilde werken en heeft zij zich gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen.  Nathalie had besloten om haar onderwijskennis verder uit te breiden en zo is zij destijds begonnen met de PABO in Rotterdam. Na haar afstuderen is Nathalie aan de slag gegaan als leerkracht in het basisonderwijs. Momenteel geeft Nathalie al een aantal jaren 1-op-1 begeleiding aan kinderen in zowel het basisonderwijs als middelbaar onderwijs. De begeleidingen variëren van spelling en rekenen tot diverse talen. De laatste jaren is haar interesse in hoogsensitiviteit (HSP) sterk toegenomen en zo heeft zij de cursus Coaching voor Hoogsensitiviteit gevolgd. Nathalie gebruikt deze kennis onder andere tijdens vak gerelateerde begeleidingen, maar geeft daarnaast ook begeleiding specifiek gericht op hoogsensitiviteit. In 2021 heeft Nathalie zich daarnaast geschoold tot Leren is Zijn Kindercoach 

Praktijkdagen Nathalie Reith: dinsdag, woensdag en donderdag

Diploma’s en registraties:

Leerkracht Basisonderwijs
Remedial Teacher
Leren is Zijn Kindercoach
Specialist HSP en Sensitiviteit 

Deskundigheidsbevordering trajecten:  
BAPD Basisaantekening Psychodiagnostiek

Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen:
 

 • HSP begeleiding 
 • Coaching in zorg en onderwijs
 • Emotie-regulatieproblemen
 • Executieve functies in het VO
 • Mindfullness
 • Motiverende gespreksvoering bij jongeren
 • Onder- of overprikkelde leerlingen
 • Samenwerking jeugdhulp en onderwijs
 • Workshop kernkwaliteiten

Louise van Zijderveld

NVO Orthopedagoog
Diagnostiek en behandeling
Remedial Teacher

 

Louise is een echte aanpakker en een kei in het begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren. Louise heeft voorheen de academische pabo gevolgd aan de universiteit Leiden. Na het behalen van haar academische lesbevoegdheid heeft zij ervoor gekozen zich verder te verdiepen middels het volgen van de master Orthopedagogiek. Haar stage heeft Louise destijds bij Orthopedagoog Westland Delfland doorlopen en succesvol afgerond. Tijdens haar stage viel al snel op dat Louise goed binnen ons team paste. Zij heeft dan ook (gelukkig) besloten na haar stage ons team te blijven versterken. Door haar brede achtergrond en opleiding, waarbij er zowel aandacht is geweest voor het stukje praktijk (middels het voor de klas staan) en de meer theoretische verdieping vanuit haar aanvullende master Orthopedagogiek, weet Louise als geen ander de verbinding te leggen tussen wetenschap en praktijk. Louise weet daarnaast altijd goed de vertaalslag vanuit diagnostiek naar concrete adviezen te maken, vol praktische tips en trucs. 

Louise staat voor positiviteit, enthousiasme en veiligheid. Louise gelooft dat het opbouwen van een band een voorwaarde is om samen met het kind en ouders tot nieuwe inzichten en ontwikkelingen te komen, waarbij het welbevinden van het kind altijd het uitgangspunt is. Louise hanteert een oplossingsgerichte werkwijze en staat altijd open voor vragen. Louise is dan ook niet alleen een gewaardeerde collega, maar wordt door veel van haar leerlingen als een prettige behandelaar omschreven. 

Praktijkdagen Louise van Zijderveld: maandag t/m vrijdag 

test

Diploma’s en registraties:

NVO Orthopedagoog 
Remedial Teacher 
Specialist Onderwijs & Ondersteuning

Deskundigheidsbevordering trajecten:  
BAPD Basisaantekening Psychodiagnostiek

Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen:
 

 • Coaching in zorg en onderwijs
 • Emotie-regulatieproblemen
 • Executieve functies in het VO
 • Mindfullness
 • Motiverende gespreksvoering bij jongeren
 • Onder- of overprikkelde leerlingen
 • Samenwerking jeugdhulp en onderwijs

Julia Hofman

Orthopedagoog in opleiding

test

Vorig schooljaar heeft Julia haar bachelor Academische Pabo afgerond. Dit is een combinatieopleiding van de PABO (Hogeschool Rotterdam) en de Pedagogische Wetenschappen (Erasmus Universiteit Rotterdam). 

Na het volgen van vakken op de Erasmus Universiteit over het begeleiden van leerlingen met ADHD, autismespectrum, dyslexie of dyscalculie is Julia geïnteresseerd geraakt in het werken als Orthopedagoog. Daarnaast heeft zij tijdens haar eerdere stages in het onderwijs gezien hoe belangrijk het is als leerkracht om te weten hoe je leerlingen met deze problematieken moet begeleiden. Deze ervaring heeft ertoe geleid dat Julie haar kennis bij Orthopedagoog Westland Delfland wil verbreden. Julia staat naast dat zij haar ervaring opdoet bij Orthopedagoog Westland Delfland nog steeds drie dagen voor de klas. 

Praktijkdagen Julia Hofman: maandag en dinsdag 

Michelle van den Berg

Orthopedagoog in opleiding

test

Afgelopen schooljaar heeft Michelle haar studie Academische Pabo afgerond en is zij gestart met haar master Orthopedagogiek in Leiden. Tijdens haar bachelor opleiding heeft zij diverse stages in het basisonderwijs gelopen. Hierbij liep Michelle tegen de grenzen van het onderwijs aan op het gebied van de begeleiding van het individuele kind. 

Michelle loopt komend collegejaar (2021 – 2022) stage bij Orthopedagoog Westland Delfland om haar kennis en kunde op het gebied van individuele begeleiding en diagnostiek verder te ontwikkelen.

Praktijkdagen Michelle van den Berg: woensdag, donderdag en vrijdag

Ellen

Praktijkondersteuner

Ellen werkt binnen Orthopedagoog Westland Delfland als praktijk ondersteuner en administratieve duizendpoot. Ellen draagt onder andere zorg voor de administratie en de boekhouding. 

Praktijkdagen Ellen: donderdag

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo