Het Team 

Wie zijn wij? 

team

Orthopedagoog Westland Delfland is een kleinschalige en laagdrempelige praktijk gelegen in het Westland. Er werken geregistreerde professionals met een oplossingsgerichte mindset en met een positieve kijk op problemen. Maatwerk staat bij ons voorop, daarbij bekijken wij zorgvuldig wat écht nodig is. Wij houden niet van labels en hokjes. Wij kijken graag naar de unieke ontwikkeling van ieder kind en houden daarbij onze blik gericht op wat wél werkt, in plaats van de focus op een diagnose. Graag stellen onze professionals zich hieronder aan u voor. 

Sanne de Deyne – Boon

Kind en Jeugd Psycholoog en NVO Orthopedagoog Generalist i.o. en Cognitief Gedragstherapeut 

” Leren vind ik het leukste om te doen. De manier waarop je dit doet, is echter niet voor iedereen hetzelfde. Zo begreep ik vroeger niet dat sommige kinderen geen woordjes konden leren, of hun topografie niet in hun hoofd kregen, daar waar andere kinderen hier slechts een paar minuten tijd voor nodig leken te hebben.

Tijdens mijn opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden, werd mijn interesse voor het proces van leren – en de mogelijke bijkomende problemen – verder aangewakkerd. Na mijn bachelor heb ik dan ook de masters ‘Learningproblems and impairments’ en ‘Ontwikkelingspsychologie’ afgerond. Tijdens mijn opleidingen heb ik mijn psychodiagnostische bevoegdheid behaald evenals mijn registratie tot kinder- en jeugdpsycholoog.

Gezien ik geloof ik het proces van blijven leren en ontwikkelen, heb ik na deze opleidingen nog diverse andere neuropsychologische cursussen en opleidingen gevolgd waaronder; Acceptance Commitment Therapie (ACT), traumabehandeling (EMDR), rouwverwerking en de postdoctorale opleidingen tot Orthopedagoog Generalist NVO en Cognitief Gedragstherapeut.  

Naast mijn functie als praktijkhouder ligt mijn hart vooral bij het werken met de kinderen en jongeren. Hierin vind ik het belangrijk om te kijken naar wat er nu écht nodig is, zonder blind te staren op protocollen of een diagnose. Tijdens mijn werk maak ik kennis met de vele kanten van de ontwikkeling. Het mooiste hiervan vind ik dat je kinderen het gevoel kunt geven dat zij daadwerkelijk zélf in staat zijn hun doelen te bereiken … met hier en daar een zetje in de rug! ”

Praktijkdagen Sanne de Deyne – Boon: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

test

Diploma’s en registraties:

mw. drs. Sanne de Deyne – Boon
Kind en Jeugd Psycholoog en
Orthopedagoog Generalist NVO i.o.
Cognitief Gedragstherapeut
Basisaantekening Psychodiagnostiek BAPD

Deskundigheidsbevordering trajecten:  
NVO Orthopedagoog Generalist
Cognitief Gedragstherapeut VGCt

Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen:
 

 • ADHD bij Jongeren
 • ADHD Groepsaanbod belicht
 • Acceptance Commitment Therapie (ACT) 
 • Autisme en emotieregulatie
 • Autisme en emotie-regulatieproblemen
 • Basiscursus EMDR Kind & Jeugd 
 • Beinvloeden een nieuwe orthopedagogische competentie
 • COMET bij kinderen
 • Coaching in zorg en onderwijs
 • Cogmed Coach
 • Cognitieve Gedragstherapie 
 • Communicatie in zorg en onderwijs
 • Conflictscheidingen
 • DSM – V
 • Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag 
 • Diagnostiek in de Jeugdzorg
 • Diagnostiek van dyslexie
 • Dyscalculie: de verdieping
 • Dyslexie: de verdieping
 • Eetproblemen bij jonge kinderen
 • Effectief leesonderwijs
 • Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs
 • EMDR 
 • Emotie-regulatieproblemen
 • Executieve functies in het VO
 • Gezinstaxatie
 • Handelingsgerichte diagnostiek bij LVB
 • Handelingsgerichte diagnostiek bij onveiligheid
 • HGD van leer- en gedragsproblemen
 • Handelingsgerichte diagnostiek voor de onderwijspraktijk
 • Hoogbegaafdheid bij kinderen & jongeren
 • Hoog-ontwikkelingspotentieel begrijpen en begeleiden
 • Interculturele diagnostiek
 • Interventiegerichte diagnostiek van de ouder-kindrelatie
 • Jeugd- en gezinsrecht
 • Kritische diagnostiek van dyslexie
 • Leer- en gedragsproblemen
 • Mindfullness
 • Motiverende gespreksvoering bij jongeren
 • Neurodiagnostiek bij kinderen en jongeren
 • Observeren als diagnostisch middel
 • Onder- of overprikkelde leerlingen
 • Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners
 • Positieve psychologie
 • Praktische psychofarmacologie: state of the art
 • Psychopathologie in het onderwijs
 • Rouwverwerking bij kinderen
 • Samenwerking jeugdhulp en onderwijs
 • Seksuele ontwikkeling in zicht
 • Slaapproblemen bij jonge kinderen
 • Systeemtherapie
 • Therapeutische psychodiagnostiek van de persoonlijkheid
 • Verrijkend onderwijs voor talentvolle en begaafde leerlingen 
 • Werken met duplo-poppetjes (Een Taal Erbij)
 • Workshop kernkwaliteiten

Roos Gras 

NIP Onderwijs- & Ontwikkelingspsycholoog 

 

test

” Ik heb de opleiding Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd. Al gauw bleek dat het onderwijs mijn interesse trok. Na mijn bachelor Psychologie heb ik de master Human Learning and Performance gedaan. Hoe kunnen kinderen (en volwassenen) nou goed presteren? Denk hierbij aan het spreiden van het leren van Frans woordjes en niet allemaal in een keer stampen. Aan de hand van mijn studie heb ik kennis gemaakt met allerlei struikelblokken die het leren kunnen hinderen en de oplossingen hiervoor (voor het kind, ouder en docenten). Soms is er sprake van testangst of een leerstoornis. Hoe gaan wij hiermee om? Hoe kan je het omzetten in iets positiefs?

Tijdens het werk bij Orthopedagoog Westland-Delftland als onderwijspsycholoog en studiecoach heb ik theoretische kennis om kunnen zetten in de praktijk. Het werken met kinderen en ze vooruit zien gaan geeft veel voldoening. Ieder kind is anders en we hebben de tijd en de ruimte voor elk uniek kind. Kinderen met leerproblemen ondersteunen en weer meer plezier geven in school is enorm dankbaar werk. We bouwen een emotionele band op en hierdoor wordt er met plezier geleerd. Dat vind ik het allerbelangrijkste in dit werk, de kinderen zelfvertrouwen geven en lol hebben met elkaar op een leerzame manier. 

Alle perspectieven worden meegenomen. Het totaalplaatje is erg belangrijk om een kind te helpen. Ik houd graag contact met leraren en ouders om te kijken wat voor gedrag een kind thuis of in op school vertoond. Leerproblemen hebben niet alleen invloed op het kind. Vaak weten ouders en docenten niet goed hoe ze kunnen helpen. Het kan voorkomen dat ouders en/of docenten advies willen ontvangen van ons. Indien deze behoefte er is, kan er advies worden aangeboden.”

Praktijkdagen Roos Gras: maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag, vrijdag

Diploma’s en registraties:

mw. drs. Roos Gras
Onderwijspsycholoog NIP
Studiecoach 

Deskundigheidsbevordering trajecten:  
BAPD Basisaantekening Psychodiagnostiek

Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen:
 

 • Autisme en emotieregulatie
 • Autisme en emotie-regulatieproblemen
 • COMET bij kinderen
 • Coaching in zorg en onderwijs
 • Communicatie in zorg en onderwijs
 • Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs
 • Emotie-regulatieproblemen
 • Executieve functies in het VO
 • Hoogbegaafdheid bij kinderen & jongeren
 • Mindfullness
 • Motiverende gespreksvoering bij jongeren
 • Onder- of overprikkelde leerlingen
 • Samenwerking jeugdhulp en onderwijs
 • Seksuele ontwikkeling in zicht
 • Workshop kernkwaliteiten

Renate Willemsen 

NVO Orthopedagoog

 

” Ieder kind is uniek in zijn eigen talenten en leerstijl. Hierdoor kunnen sommige kinderen geen aansluiting vinden in het onderwijs. Een geremde ontwikkeling kan zich onder andere uiten in leerproblemen, faalangst, onzekerheid, concentratieproblemen, teruggetrokken gedrag, eenzaamheid, pesten of boosheid. Door begeleiding aan te laten sluiten bij de leerstijl en talenten van de kinderen, ontdekken zij zelf nieuwe vaardigheden en leerstrategieën. Waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen en beter in hun vel gaan zitten. Leerprestaties gaan vooruit en kinderen zullen ervaren dat leren leuk is.

Mijn opleiding Pedagogische Wetenschappen heb ik aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd. Tijdens mijn master Orthopedagogy heb ik veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Deze ervaring heb ik vooral opgedaan tijdens mijn stage bij Orthopedagoog Westland-Delfland. Daar heb ik mijn vaardigheden kunnen verbeteren, met name op het gebied van leerproblemen, intelligentieonderzoek, screeningsonderzoek en begeleiding. Met kinderen aan de slag gaan en ze zien ontwikkelen, geeft mij voldoening en extra motivatie om dit werk te doen.

Naast mijn werk ben ik te vinden als vrijwilliger bij een badmintonvereniging, waar ik kinderen begeleid tijdens de training of activiteiten organiseer. Daarnaast ben ik ook mentor bij School’s Cool, waar ik ondersteuning geef aan een leerling in de brugklas.”

Praktijkdagen Renate Willemsen: maandag- t/m donderdagmorgen, vrijdag

test

Diploma’s en registraties:

mw. drs. Renate Willemsen
NVO Orthopedagoog
Studiecoach 

Deskundigheidsbevordering trajecten:  
BAPD Basisaantekening Psychodiagnostiek

Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen:
 

 • Autisme en emotieregulatie
 • Autisme en emotie-regulatieproblemen
 • COMET bij kinderen
 • Coaching in zorg en onderwijs
 • Communicatie in zorg en onderwijs
 • Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs
 • Emotie-regulatieproblemen
 • Executieve functies in het VO
 • Hoogbegaafdheid bij kinderen & jongeren
 • Mindfullness
 • Motiverende gespreksvoering bij jongeren
 • Onder- of overprikkelde leerlingen
 • Samenwerking jeugdhulp en onderwijs
 • Workshop kernkwaliteiten

Nathalie Reith 

HSP Specialist & Remedial Teacher

 

test

” De verbinding aan gaan met een kind is mijn uitgangspunt. Het is belangrijk dat een kind gezien wordt en zich vooral gezien voelt. In de huidige maatschappij wordt veel van kinderen verwacht. Via social media moet je op de hoogte blijven, op school gaat alles snel en thuis kan er ook veel gebeuren. Als je achter loopt is het soms moeilijk om bij te blijven. Ik begeleid kinderen om het zelfvertrouwen op te bouwen, zichzelf te leren kennen en hun eigen manier van leren te ontdekken. Ook richt ik me op hoogsensitiviteit: de kenmerken ervan maar ook hoe je minder ‘last’ hebt van de kenmerken of gevolgen van hoogsensitiviteit en hoe je het juist als kracht kunt inzetten.

Al lange tijd ben ik geïnteresseerd in het onderwijs. In 2013 heb ik een master Bedrijfskunde afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik werkte in het bedrijfsleven maar al snel realiseerde ik me dat ik in het onderwijs wilde werken en ben ik leerlingen gaan begeleiden. Ik had besloten om mijn onderwijskennis verder uit te breiden en zo ben ik destijds begonnen met de PABO in Rotterdam. Na mijn afstuderen ben ik aan de slag gegaan als leerkracht in het basisonderwijs. Momenteel geef ik al een aantal jaren 1-op-1 begeleiding aan kinderen in zowel het basisonderwijs als middelbaar onderwijs. De begeleidingen variëren van spelling en rekenen tot diverse talen. De laatste jaren is mijn interesse in hoogsensitiviteit (HSP) sterk toegenomen en zo heb ik een cursus Coaching voor hoogsensitiviteit gevolgd. Ik gebruik deze kennis tijdens vak gerelateerde begeleidingen, maar ik geef ook begeleiding specifiek gericht op hoogsensitiviteit.”

Praktijkdagen Nathalie Reith: maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag – en vrijdagmorgen

Diploma’s en registraties:

mw. Nathalie Reith
HSP Specialist
Leerkracht Basisonderwijs
Studiecoach & Remedial Teacher
Bedrijfskundige 

Deskundigheidsbevordering trajecten:  
BAPD Basisaantekening Psychodiagnostiek

Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen:
 

 • HSP begeleiding 
 • Coaching in zorg en onderwijs
 • Emotie-regulatieproblemen
 • Executieve functies in het VO
 • Mindfullness
 • Motiverende gespreksvoering bij jongeren
 • Onder- of overprikkelde leerlingen
 • Samenwerking jeugdhulp en onderwijs
 • Workshop kernkwaliteiten

Julia Hofman

Stagiaire WO Orthopedagogiek

 

” Mijn naam is Julia Hofman. Ik ben 22 jaar en woon in Maassluis. Vorig schooljaar heb ik mijn bachelor Academische Pabo afgerond. Dit is een combinatieopleiding van de PABO (Hogeschool Rotterdam) en de Pedagogische Wetenschappen (Erasmus Universiteit Rotterdam). Huidig schooljaar ben ik gestart met mijn master Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voor deze master een stage, waar ik meer zal leren op gebied van diagnostiek en behandeling, een vereiste.

Na het volgen van vakken op de Erasmus Universiteit over het begeleiden van leerlingen met ADHD, autismespectrum, dyslexie of dyscalculie ben ik erg geïnteresseerd geraakt in het werk van een orthopedagoog. Tevens heb ik tijdens mijn eerdere stages in het onderwijs gezien hoe belangrijk het is als leerkracht om te weten hoe je leerlingen met deze problematieken moet begeleiden. Deze ervaring heeft ertoe geleid dat ik een master Orthopedagogiek wil volgen om mijn kennis te verbreden en om in de toekomst mogelijk als orthopedagoog aan de slag te gaan.

Tijdens mijn stage bij Orthopedagoog Westland Delfland Graag zal ik meer praktijkervaring opdoen, maar daarnaast ook onderzoek doen voor mijn scriptie. In totaal bedraagt de stage 560 uur, waarvan minimaal 200 uur besteed aan de diagnostiek.

Praktijkdagen Julia Hofman: maandag, dinsdag en woensdagmorgen

test

Louise van Zijderveld

Stagiaire WO Orthopedagogiek

 

test

” Ik ben Louise van Zijderveld, 23 jaar oud en woonachtig in ’s-Gravenzande. Afgelopen zomer heb ik de Academische Pabo in Leiden afgerond. Deze studie is een combinatie van de PABO op de Hogeschool en Pedagogische Wetenschappen op de Universiteit. Na de opleiding met veel plezier te hebben gevolgd, ben ik direct gestart met de Master Orthopedagogiek in Leiden. Ik wil mijn kennis over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen verbreden en van betekenis zijn voor het individuele, unieke kind. Hierbij sta ik voor positiviteit, enthousiasme en veiligheid. Ik geloof dat het opbouwen van een band een voorwaarde is om samen met het kind en ouders tot nieuwe inzichten en ontwikkelingen te komen, waarbij het welbevinden van het kind altijd het uitgangspunt is.

Bij de master hoort een stage welke ik vanaf 25 januari zal gaan lopen bij Orthopedagoog Westland Delfland. Tijdens de stage wil ik mezelf verder ontwikkelen op het gebied van diagnostiek en behandeling. Naast deze masterstage en het schrijven van mijn scriptie val ik af en toe nog in op een basisschool in Den Haag. Ik zie ernaar uit om de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan binnen het basisonderwijs mee te nemen naar mijn masterstage.”

Praktijkdagen Louise van Zijderveld: maandag, dinsdag, donderdag

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo