Het Team 

Even voorstellen

team

Orthopedagoog Westland Delfland is een kleinschalige en laagdrempelige praktijk gelegen in het Westland. Er werken geregistreerde professionals met een oplossingsgerichte mindset en met een positieve kijk op problemen. Graag stellen onze professionals zich hieronder aan u voor. 

Sanne de Deyne – Boon

test

Sanne de Deyne – Boon 

NVO Orthopedagoog – Generalist
Kind & Jeugd Psycholoog NIP
Postmaster – Orthopedagoog SKJ
Systeemtherapeut en EMDR-therapeut
Praktijkeigenaar en Regiebehandelaar

Praktijkdagen Sanne de Deyne – Boon:
dinsdag, woensdag, donderdag

Over Sanne

Sanne is een echte studiebol. Leren vindt zij het leukste om te doen. Tijdens haar opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden werd Sanne haar interesse voor het proces van leren – en de mogelijke bijkomende problemen – verder aangewakkerd. Na haar bachelor heeft zij de masters ‘Learning Problems and Impairments’ en ‘Ontwikkelingspsychologie’ met goed gevolg afgerond. Sanne heeft tijdens haar opleidingen niet alleen de registraties tot Orthopedagoog en Kind & Jeugd Psycholoog behaald, maar zij is daarnaast eveneens in het bezit van haar psycho-diagnostische bevoegdheid (BAPD). 

Sanne gelooft in het proces van blijven leren en ontwikkelen. Gezien haar eigen leerhonger, heeft zij na haar twee masters dan ook diverse andere neuropsychologische cursussen en opleidingen gevolgd, waaronder bijvoorbeeld Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Traumabehandeling (EMDR) en Rouwverwerking bij Kinderen en Jongeren. Ook heeft zij de postdoctorale opleidingen tot Orthopedagoog – Generalist en Cognitief Gedragstherapeut met succes afgerond.

Ruim 10 jaar geleden heeft Sanne Orthopedagoog Westland Delfland opgericht. Naast haar functie als praktijkhouder ligt haar hart vooral bij het werken met kinderen en jongeren zelf. Hierin vindt zij het belangrijk om te kijken naar wat nu écht nodig is, zonder blind te staren op protocollen en diagnoses. Als Sanne wordt gevraagd wat zij het mooiste aan haar werk vindt, geeft zij aan dat zij het geweldig vindt om kinderen echt het gevoel te geven dat zij daadwerkelijk zélf in staat zijn om hun doelen te bereiken … met hier en daar een zetje in de rug!

Diploma's en Registraties
 • Orthopedagoog – Generalist
  BIG: 69930444431 / NVO: 18720
 • Kind & Jeugd Psycholoog
  NIP: 229054
 • Postmaster – Orthopedagoog
  SKJ: 120006250
 • EMDR behandelaar
  VEN: 37067
 • Remedial Teacher
  LBRT: 166542
 • Praktijkeigenaar
  AGB: 94104927
 • Basisaantekening Psychodiagnostiek
 • Specialist Hoogbegaafdheid KRHB 
 • Cognitief Gedragstherapeut
 • Systeem- en familietherapeut
Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen:
 • ADHD bij Jongeren
 • ADHD Groepsaanbod belicht
 • ADHD en/of Druk gedrag
 • Acceptance Commitment Therapie (ACT)
 • Autisme en emotieregulatie
 • Autisme en emotie-regulatieproblemen
 • Basiscursus EMDR Kind & Jeugd
 • Beinvloeden een nieuwe orthopedagogische competentie
 • COMET bij kinderen
 • Coaching in zorg en onderwijs
 • Cogmed Coach
 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Communicatie in zorg en onderwijs
 • Conflictscheidingen
 • DSM – V
 • Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag
 • Diagnostiek in de Jeugdzorg
 • Diagnostiek van dyslexie
 • Dyscalculie: de verdieping
 • Dyslexie: de verdieping
 • Eetproblemen bij jonge kinderen
 • Effectief leesonderwijs
 • Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs
 • EMDR
 • EMDR bij bevallingsgerelateerde PTSS en Angst
 • Emotie-regulatieproblemen
 • Executieve functies in het VO
 • Gezinstaxatie
 • Gehechtheidsrelaties
 • Gehechtheidspatronen
 • Handelingsgerichte diagnostiek bij LVB
 • Handelingsgerichte diagnostiek bij onveiligheid
 • HGD van leer- en gedragsproblemen
 • Handelingsgerichte diagnostiek
 • Hoogbegaafdheid (specialist)
 • Hoogbegaafdheid bij kinderen & jongeren
 • Hoog-ontwikkelingspotentieel begrijpen en begeleiden
 • Infant Mental Health (IMH)
 • Interculturele diagnostiek
 • Interventiegerichte diagnostiek van de ouder-kindrelatie
 • Jeugd- en gezinsrecht
 • Kritische diagnostiek van dyslexie
 • Leer- en gedragsproblemen
 • Minder praten, meer beleven
 • Mindfullness
 • Motiverende gespreksvoering bij jongeren
 • Neurodiagnostiek
 • Observeren als diagnostisch middel
 • Onder- of overprikkelde leerlingen
 • Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners
 • Positieve psychologie
 • Praktische psychofarmacologie
 • Psychopathologie in het onderwijs
 • Rouwverwerking bij kinderen
 • Samenwerking jeugdhulp en onderwijs
 • Seksuele ontwikkeling in zicht
 • Slaapproblemen bij jonge kinderen
 • Specialist Hoogbegaafdheid
 • Systeemtherapie
 • Therapeutische psychodiagnostiek van de persoonlijkheid
 • Verrijkend onderwijs voor talentvolle en begaafde leerlingen
 • Werken met duplo-poppetjes (Een Taal Erbij)
 • Workshop kernkwaliteiten

Roos Gras 

Roos Gras

Onderwijs- & Ontwikkelingspsycholoog NIP
Psychomotorisch Behandelaar
Specialist Hoogbegaafdheid
Specialist Welbevinden en Faalangst

Praktijkdagen Roos Gras:
maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag, vrijdag

Over Roos

Iedereen die Roos kent zal haar omschrijven als een positieve oplossingsgerichte behandelaar. Roos heeft de opleiding Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd. Al snel bleek dat het onderwijs haar interesse trok. Na haar bachelor Psychologie heeft zij de master Human Learning and Performance gedaan. Roos heeft zich daarbij voornamelijk gericht op het leer- en prestatiepotentieel van kinderen en jongeren. Roos is dan ook een ster in het ontwikkelen van een positieve en oplossingsgerichte mindset bij kinderen. 

Tijdens haar werk bij Orthopedagoog Westland Delftland als Onderwijs en Ontwikkeling-psycholoog zet Roos al haar theoretische kennis om in praktijkgerichte handvatten. Het werken met kinderen en ze vooruit zien gaan geeft haar veel voldoening. Kinderen met leerproblemen ondersteunen en weer meer plezier geven in school is enorm dankbaar werk, aldus Roos. Roos bouwt daarnaast met iedere leerling een emotionele band op en hierdoor wordt er met plezier geleerd. Het mooist van haar werk vindt zij het feit dat zij kinderen weer hun zelfvertrouwen terug kan geven en daarmee ook het plezier in het leven en leren.  

Roos neemt in haar werk het gehele systeem mee. Roos houdt graag contact met leraren en ouders en stimuleert hen om samen te werken. Leerproblemen hebben niet alleen invloed op het kind. Vaak weten ouders en docenten niet goed hoe ze kunnen helpen, hetgeen frustraties en valse verwachtingen kan oproepen. Roos helpt hen graag met het ontwikkelen van een realistische oplossingsgerichte kijk op zaken en biedt zelf vanzelfsprekend de hulp waar nodig. 

Diploma's en Registraties
 • Onderwijs & Ontwikkelingspsycholoog
  NIP: 229348
 • Remedial Teacher
 • Specialist Hoogbegaafdheid 

Deskundigheidsbevordering trajecten:  
BAPD Basisaantekening Psychodiagnostiek

Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen:
 • Autisme en emotieregulatie
 • Autisme en emotie-regulatieproblemen
 • COMET bij kinderen
 • Coaching in zorg en onderwijs
 • Communicatie in zorg en onderwijs
 • Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs
 • Emotie-regulatieproblemen
 • Executieve functies in het VO
 • Hoogbegaafdheid bij kinderen & jongeren
 • Mindfullness
 • Motiverende gespreksvoering bij jongeren
 • Onder- of overprikkelde leerlingen
 • Samenwerking jeugdhulp en onderwijs
 • Seksuele ontwikkeling in zicht
 • Workshop kernkwaliteiten
test

Renate Willemsen

test

Renate Willemsen 

NVO Orthopedagoog 
Coördinator Diagnostiek & Behandeling
Dyslexie Behandelaar
Specialist Hoogbegaafd & Dubbel Bijzonder
Specialist Taalontwikkeling 

Praktijkdagen Renate Willemsen:
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Over Renate

Renate heeft haar opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd. Tijdens haar master Orthopedagogiek heeft zij veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Deze ervaring heeft zij voornamelijk opgedaan tijdens haar stage bij Orthopedagoog Westland Delfland. Renate heeft zich hier kunnen specialiseren in onder andere leerproblemen, intelligentieonderzoek en begeleiding. Met kinderen aan de slag gaan en ze zien ontwikkelen, geeft haar voldoening en extra motivatie om dit werk te doen.

Ieder kind is uniek in zijn eigen talenten en leerstijl, iets wat Renate altijd goed door heeft. Een geremde ontwikkeling kan zich onder andere uiten in leerproblemen, faalangst, onzekerheid, concentratieproblemen, teruggetrokken gedrag, eenzaamheid, pesten of boosheid. Renate helpt ouders en leerkrachten om door deze klachten heen te kijken om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Renate sluit zowel in haar onderzoeken als behandelingen aan bij de leerstijl en talenten van de kinderen. Renate helpt kinderen te ontdekken en zichzelf nieuwe vaardigheden en leerstrategieën aan te leren, waardoor zij meer zelfvertrouwen krijgen en beter in hun vel gaan zitten. Leerprestaties gaan vooruit en kinderen zullen ervaren dat leren leuk is. Veel leerlingen worden dan ook graag door Renate geholpen en omschrijven haar als een uiterst begripvolle, pragmatische en nauwkeurige behandelaar, waarbij zij met al hun vragen terecht kunnen. 

Diploma's en Registraties
 • Orthopedagoog
  NVO: 23905
 • Remedial Teacher
 • Specialist Hoogbegaafdheid
 • Specialist Taalontwikkeling(stoornissen)

Deskundigheidsbevordering trajecten:  
BAPD Basisaantekening Psychodiagnostiek

Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen:
 • Autisme en emotieregulatie
 • Autisme en emotie-regulatieproblemen
 • COMET bij kinderen
 • Coaching in zorg en onderwijs
 • Communicatie in zorg en onderwijs
 • Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs
 • Emotie-regulatieproblemen
 • Executieve functies in het VO
 • Hoogbegaafdheid bij kinderen & jongeren
 • Mindfullness
 • Motiverende gespreksvoering bij jongeren
 • Onder- of overprikkelde leerlingen
 • Samenwerking jeugdhulp en onderwijs
 • Workshop kernkwaliteiten

Nathalie Reith 

Nathalie Reith 

Kindercoach
Remedial Teacher
Specialist Hooggevoeligheid en Sensitiviteit

Praktijkdagen Nathalie Reith:
dinsdag, woensdag en donderdag

Over Nathalie

De verbinding aan gaan met een kind is Nathalie haar uitgangspunt. Het is belangrijk dat een kind gezien wordt en zich vooral gezien voelt. In de huidige maatschappij wordt veel van kinderen verwacht. Via social media moet je op de hoogte blijven, op school gaat alles snel en thuis kan er ook veel gebeuren. Als je achter loopt is het soms moeilijk om bij te blijven. Nathalie begeleidt in haar rol als kindercoach kinderen om het zelfvertrouwen op te bouwen, zichzelf te leren kennen en hun eigen manier van leren te ontdekken. Ook richt zij zich daarnaast op hoogsensitiviteit: de kenmerken ervan maar ook hoe je minder ‘last’ hebt van de kenmerken of gevolgen van hoogsensitiviteit en hoe je het juist als kracht kunt inzetten.

Nathalie is al langere tijd geïnteresseerd in het onderwijs. In 2013 heeft zij de master Bedrijfskunde afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nathalie werkte voorheen in het bedrijfsleven maar al snel realiseerde zij zich dat zij in het onderwijs wilde werken en heeft zij zich gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen.  Nathalie had besloten om haar onderwijskennis verder uit te breiden en zo is zij destijds begonnen met de PABO in Rotterdam. Na haar afstuderen is Nathalie aan de slag gegaan als leerkracht in het basisonderwijs. Momenteel geeft Nathalie al een aantal jaren 1-op-1 begeleiding aan kinderen in zowel het basisonderwijs als middelbaar onderwijs. De begeleidingen variëren van spelling en rekenen tot diverse talen. De laatste jaren is haar interesse in hoogsensitiviteit (HSP) sterk toegenomen en zo heeft zij de cursus Coaching voor Hoogsensitiviteit gevolgd. Nathalie gebruikt deze kennis onder andere tijdens vak gerelateerde begeleidingen, maar geeft daarnaast ook begeleiding specifiek gericht op hoogsensitiviteit. In 2021 heeft Nathalie zich daarnaast geschoold tot Leren is Zijn Kindercoach 

Diploma's en Registraties
 • Leerkracht Basisonderwijs
 • Remedial Teacher
 • Leren is Zijn Kindercoach
 • Specialist Hooggevoeligheid en Sensitiviteit 

Deskundigheidsbevordering trajecten:  
BAPD Basisaantekening Psychodiagnostiek

Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen:
 • HSP begeleiding 
 • Coaching in zorg en onderwijs
 • Emotie-regulatieproblemen
 • Executieve functies in het VO
 • Mindfullness
 • Motiverende gespreksvoering bij jongeren
 • Onder- of overprikkelde leerlingen
 • Samenwerking jeugdhulp en onderwijs
 • Workshop kernkwaliteiten
test

Louise Hordijk – van Zijderveld

test

Louise Hordijk – van Zijderveld

NVO Orthopedagoog
Coördinator Diagnostiek & Behandeling
Dyslexie behandelaar
Specialist Hoogbegaafdheid & Dubbel Bijzonder
Specialist Ontwikkelingsstoornissen (ADHD/ASS)

Praktijkdagen Louise van Zijderveld:
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 

Over Louise

Louise is een echte aanpakker en een kei in het begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren. Louise heeft voorheen de academische pabo gevolgd aan de universiteit Leiden. Na het behalen van haar academische lesbevoegdheid heeft zij ervoor gekozen zich verder te verdiepen middels het volgen van de master Orthopedagogiek. Haar stage heeft Louise destijds bij Orthopedagoog Westland Delfland doorlopen en succesvol afgerond. Tijdens haar stage viel al snel op dat Louise goed binnen ons team paste. Zij heeft dan ook (gelukkig) besloten na haar stage ons team te blijven versterken. Door haar brede achtergrond en opleiding, waarbij er zowel aandacht is geweest voor het stukje praktijk (middels het voor de klas staan) en de meer theoretische verdieping vanuit haar aanvullende master Orthopedagogiek, weet Louise als geen ander de verbinding te leggen tussen wetenschap en praktijk. Louise weet daarnaast altijd goed de vertaalslag vanuit diagnostiek naar concrete adviezen te maken, vol praktische tips en trucs. 

Louise staat voor positiviteit, enthousiasme en veiligheid. Louise gelooft dat het opbouwen van een band een voorwaarde is om samen met het kind en ouders tot nieuwe inzichten en ontwikkelingen te komen, waarbij het welbevinden van het kind altijd het uitgangspunt is. Louise hanteert een oplossingsgerichte werkwijze en staat altijd open voor vragen. Louise is dan ook niet alleen een gewaardeerde collega, maar wordt door veel van haar leerlingen als een prettige behandelaar omschreven. 

Diploma's en Registraties
 • NVO Orthopedagoog
 • Remedial Teacher
 • Specialist Onderwijs & Ondersteuning

Deskundigheidsbevordering trajecten:  
BAPD Basisaantekening Psychodiagnostiek

Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen:
 • HSP begeleiding 
 • Coaching in zorg en onderwijs
 • Emotie-regulatieproblemen
 • Executieve functies in het VO
 • Mindfullness
 • Motiverende gespreksvoering bij jongeren
 • Onder- of overprikkelde leerlingen
 • Samenwerking jeugdhulp en onderwijs
 • Workshop kernkwaliteiten

Michelle van den Berg 

Michelle van den Berg

NVO Orthopedagoog 
Onderwijskundige en Academisch leerkracht
Specialist Leren en Gedrag 
Specialist Hoogbegaafdheid & Dubbel Bijzonder

Remedial Teacher

Praktijkdagen Michelle van den Berg:
maandag, dinsdag en woensdag

Over Michelle

Michelle heeft de studie Academische Pabo afgerond. Een opleiding waarbij de reguliere PABO wordt gecombineerd met de master Orthopedagogiek in Leiden. Tijdens haar opleiding heeft Michelle diverse stages gelopen in het basisonderwijs. Hierbij liep Michelle tegen de grenzen van het onderwijs aan op het gebied van de begeleiding van het individuele kind. Ter verbreding van haar kennis heeft Michelle daarom de master Orthopedagogiek gevolgd, aangevuld met een stage bij Orthopedagoog Westland Delfland, waarbij zij haar kennis en kunde op het gebied van individuele begeleiding en diagnostiek verder heeft ontwikkeld. Michelle heeft gedurende haar stage de aantekening psychodiagnostiek mogen behalen. Na haar stage heeft Michelle besloten om haar werkzaamheden bij Orthopedagoog Westland Delfland voort te zetten. 

Michelle richt zich binnen Orthopedagoog Westland Delfland op het verzorgen van diagnostiek, behandeling en begeleiding. Daarnaast verzorgt Michelle enkele onderwijszorgarrangementen en zij is verantwoordelijk voor meerdere remedial teachingstrajecten. 

Diploma's en Registraties

NVO Orthopedagoog 
Remedial Teacher 
Specialist Onderwijs & Ondersteuning

Deskundigheidsbevordering trajecten:  
BAPD Basisaantekening Psychodiagnostiek

Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen:
 • Dubbel bijzondere leerlingen
 • Hoogbegaafdheid
 • Dyslexie en leerproblemen
 • Diagnostiek en begeleiding 
 • Onder- of overprikkelde leerlingen
 • Samenwerking jeugdhulp en onderwijs
 • Workshop kernkwaliteiten
test

Nicolien de Jong – Lettinga

test

Nicolien de Jong – Lettinga

NVO Orthopedagoog
Master – Orthopedagoog SKJ
Specialist (Zeer) Jonge Kind – Infant Mental Health
Specialist Hoogbegaafdheid en Dubbel Bijzonder

Praktijkdagen Nicolien de Jong – Lettinga:
dinsdag, woensdag, donderdag

Over Nicolien

Nicolien is gestart met de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening in Zwolle en heeft daarna haar Master Orthopedagogiek gevolgd aan de Universiteit Utrecht. Nicolien heeft zich tijdens haar opleidingen vooral gericht op ontwikkeling- en opvoedingsproblemen en het bieden van opvoedondersteuning. Zij behaalde tijdens haar Master Orthopedagogiek ook de basisaantekening psychodiagnostiek.

Na haar opleidingen heeft Nicolien zich gespecialiseerd in het begeleiden van onder andere het jonge kind (0-4 jaar) en de ouders en werkt zij veelal vanuit de geboortepsychologie. De periode die je doorbrengt in de buik van je moeder, de manier waarop je geboren wordt en je eerste levensjaren vormen de basis voor de rest van je leven. Een periode die van grote invloed is op wie je bent, hoe je je ontwikkelt en hoe je je gedraagt. Vanuit deze visie kijkt Nicolien vooral naar gedrag als een richtingaanwijzer, want een kind probeert eigenlijk altijd iets te vertellen met zijn gedrag. Nicolien zet zich daarom met veel rust en sensitiviteit in als vertaler tussen het kind, zijn ouders en het gehele systeem van het kind. Zij hoopt op deze manier een positieve bijdrage te leveren aan het beter leren begrijpen en ondersteunen van kinderen zowel thuis als op school.

Naast haar werkzaamheden bij Orthopedagoog Westland Delfland was Nicolien ook jaren actief in de kinderopvang. Hier leverde zij o.a. een bijdrage aan de professionalisering van pedagogisch medewerkers. Binnen Orthopedagoog Westland Delfland begeleidt Nicolien vooral kinderen waarbij er sprake is van een verhoogde mate van sensitiviteit, een verminderd zelfbeeld en een hoog ontwikkelingspotentieel.

Diploma's en Registraties

Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Orthopedagoog (NVO: 18058)
Master-Orthopedagoog (SKJ: 120014008)
Basisaantekening Psychodiagnostiek BAPD

Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen:
 • Infant Mental Health (IMH)
 • Conceptie, prenatale periode en geboortepatronen
 • Traumasensitief werken
 • Postpartum begeleiding
 • Geboorte in Kaart
 • Begeleiding bij hoogsensitiviteit
 • Trainer werken met baby’s
 • Dunstan Babytaal trainer
 • Rebozo Massage
 • Spiegelcoaching
 • Systemische opstellingen
 • Draagconsulent basis & gevorderd
 • Docent babymassage & baby-yoga

Ellen Boon – v.d. Ende

IMG_4748

Ellen Boon – v.d. Ende

Praktijkondersteuner
Planning en Administratie

Praktijkdagen Ellen:
wisselend

Over Ellen

Ellen werkt binnen Orthopedagoog Westland Delfland als praktijk ondersteuner en administratieve duizendpoot. Ellen draagt onder andere zorg voor de administratie en de boekhouding van de diverse teamleden. 

Lucia Boerée

Lucia Boerée

Onderwijskundige
Pedagoog
Orthopedagoog i.o.

Praktijkdagen Lucia:
maandag, donderdag en vrijdag

Over Lucia

Lucia is een redelijk nieuw gezicht binnen onze praktijk. Tijdens de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Leiden is zij erachter gekomen dat zij graag kinderen, die het wat moeilijker hebben dan anderen, wilde helpen door middel van diagnostiek en behandeling. Hierdoor heeft zij ervoor gekozen om de master Orthopedagogiek te volgen. Gedurende haar studie is haar interesse gewekt om kinderen met autisme, diverse soorten angsten, selectief mutisme en ADHD te kunnen ondersteunen. Om dit te kunnen doen wil Lucia er samen met het kind achter komen wat zij precies nodig hebben. Daarbij vindt zij het ook belangrijk om ouders mee te nemen in dit proces. Lucia is binnen Orthopedagoog Westland Delfland verantwoordelijk voor onder andere behandeling, diagnostiek en begeleiding. 

LuciaB

Sanne Haneveld

LuciaB

Sanne Haneveld

Psycholoog
Schoolpsycholoog i.o.

Praktijkdagen Sanne:
woensdag en donderdag 

Over Sanne

In 2020 ben ik afgestudeerd als psycholoog maar ik was opzoek naar meer diepgang en specialistische kennis. Vanuit een interesse in het onderwijs heb ik gekozen voor de master Schoolpsychologie aan de Universiteit Leiden. In deze master staat het ondersteunen van leerlingen op intellectueel en mentaal vlak centraal, met aandacht voor specifieke onderwijsbehoeften. In mijn toekomstige loopbaan zou ik mij graag inzetten voor het creëren van een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving waarin ieder kind gelijke kansen heeft en zijn of haar potentieel kan ontwikkelen. Vanaf september 2022 ben ik daarnaast gestart bij Stichting iQ+, waar vele vrijwilligers zich met passie en gedrevenheid hard maken voor het hoogbegaafde kind. Binnen de stichting ben ik onder andere betrokken bij de trajectbegeleiding, het Ook naar School programma, het project Vele gezichten van hoogbegaafdheid en de georganiseerde activiteiten. Vanaf 2023 zal ik mijn stageperiode ten behoeve van de opleiding Schoolpsycholoog uitbreiden bij Orthopedagoog Westland Delfland om verdere diagnostiekervaring op te doen en de benodigde aantekeningen horende bij de psychodiagnostiek te behalen. Naast stage lopen werk ik op een Vso voor leerlingen met autisme, hier bied ik schaduwbegeleiding. Het werk vraagt om een persoonsgerichte en out of the box aanpak, dit maakt het werk afwisselend en uitdagend. Dit hoop ik ook in mijn toekomstige werkplek terug te zien. 

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo