Hoogbegaafd

Meer dan slim alleen …

Hoogbegaafdheid gaat verder dan het hebben van een hoog IQ alleen. Een hoogbegaafdheidonderzoek is gericht op zowel de intellectuele, de motivationele, creatieve als sociaal-emotionele ontwikkeling. Het totale functioneren wordt in beeld gebracht. Daarbij gaat een hoogbegaafdheidsonderzoek dieper in op een intelligentiemeting. Daarbij wordt er onder andere gekeken naar de concentratie, taakopvatting, flexibiliteit, leerstrategie en creativiteit. Ook het sociaal emotioneel functioneren wordt onderzocht, waarmee er gekeken wordt naar eventuele aanwezigheid van faalangst of een verminderde competentiebeleving.

 

Wat is hoogbegaafd? 

Er is geen eenduidige wetenschappelijke definitie van (hoog)begaafdheid. Hoogbegaafde kinderen denken vaak op een andere manier dan leeftijdgenoten en zijn in hun intellectuele ontwikkeling veel verder. Emotioneel gezien hebben zij een normale behoefte aan omgang met leeftijdgenoten. Hier ontstaat een spagaat waar hoogbegaafde kinderen veel last van kunnen hebben. Als er een vermoeden van hoogbegaafdheid bestaat, kan het onderzoek naar hoogbegaafdheid van Orthopedagoog Westland Delfland uitkomst bieden. Met behulp van het onderzoek, de analyse en de adviezen helpen wij u en uw kind graag op weg.

logo_small

Expertise en kwaliteit

Orthopedagoog Westland Delfland bestaat uit professionele en ervaren deskundigen. Wij hebben up-to-date kennis en hanteren een hoge kwaliteitsnorm. In ons team werken postdoctorale deskundigen in de drie belangrijkste disciplines: psychologie, orthopedagogiek en onderwijskunde. Wij weten uit eigen ervaring hoe lastig en complex een schoolloopbaan kan zijn voor een hoogbegaafd kind; maar ook hoe leuk en uitdagend indien een HB-kind op de juiste wijze wordt benaderd en begeleid. Gezien wij deskundigheid op dit gebied hoog in het vaandel hebben staan, zijn wij aangesloten bij het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid. 

Werkwijze

Een (hoog)begaafdheidsonderzoek bestaat uit verschillende tests, de keuze van testinstrumenten is gebaseerd op uw hulpvraag. Verschillende vragenlijsten worden ingevuld door u als ouder(s), indien gewenst kunnen observaties worden verzorgd en ook de leerkracht van school kan bij het onderzoek worden betrokken. De testdag bestaat uit een professionele intelligentietest plus een aantal tests over persoonlijkheid, motivatie en creativiteit. Indien dit gewenst is kunnen we de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale positie van uw kind bij het onderzoek betrekken. Hiernaast verkrijgen we tevens informatie over het leren van uw kind en over de executieve functies zoals planmatigheid, werktempo, taakgerichtheid, aandacht en concentratie. Tot het onderzoek behoren vrijwel altijd vragenlijsten die door één of beide ouders worden ingevuld. Onze rapportage is uitvoerig. We gaan in op alle resultaten, beschrijven analyses en geven handelingsgericht advies voor zowel de school- als de thuissituatie. Naast gespecialiseerde HB-adviezen gaan we in op specifieke resultaten of vragen/bijzonderheden. Indien van toepassing geven we advies bij gedrags- en/of motivatieproblemen of kunnen we ingaan op compacten of verrijken van de lesstof, al dan niet versnellen (klas overslaan) en over specifieke onderwijsmogelijkheden. 

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo