Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek voor kinderen en volwassenen

Wat?

Tijdens een intelligentieonderzoek worden de verschillende aspecten van de intelligentie bij een kind onderzocht. Er wordt onder andere gekeken naar verbale vaardigheden, maar bijvoorbeeld ook naar ruimtelijk inzicht, werkgeheugen en verwerkingssnelheid.

Hoe?

Voor onderzoek naar intelligentie hebben wij verschillende mogelijkheden. Voor kinderen jonger dan 6 jaar gebruiken wij de WPPSI-III. Voor oudere kinderen tussen 6 – 16 jaar gebruiken wij de WISC-V. Indien het gaat om jongeren ouder dan 16 jaar gebruiken wij in de regel de WAIS-III.

Tevens is het bij ons mogelijk om de SON-R te laten afnemen. De SON-R is een non-verbale intelligentietest, waarbij het niet nodig is om gesproken of geschreven taal te gebruiken. Deze test wordt voornamelijk ingezet bij leerlingen waarbij communicatie moeilijk is. Gedacht kan worden aan spraak- en taalproblemen. Ook autistische mensen kunnen de SON-R doen of leerlingen die de Nederlandse taal nog niet geheel machtig zijn.

Daarnaast beschikken wij over de RAVEN. De RAVEN meet eveneens cognitieve capaciteiten zonder gebruik te maken van taal. Er wordt hierbij vooral gekeken naar aanlegfactoren, maar ook naar aangeleerde vaardigheden. Deze test is bedoeld voor mensen in de leeftijd van 6 – 40 jaar en kan worden ingezet om voorspellingen te doen over haalbaarheid van opleiding en functie.

Ook beschikken wij over de RAKIT-2, een geheel in Nederland ontwikkelde intelligentietest. De IQ-range bij de RAKIT is uitgebreid naar een IQ van 40, om specifiek betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de capaciteiten van kinderen met beneden gemiddelde IQ-scores De RAKIT geeft ook informatie over de perceptuele redeneerfactor, verbale leerfactor, ruimtelijk oriëntatie factoor en verbale vlotheidsfactor.

Ten slotte beschikken wij ook over de IDS-2. De IDS-2 is een intelligentie test welke eveneens de belangrijkste ontwikkelingsgebieden van kinderen en jongeren met één instrument in kaart brengt, waaronder de intelligentie, het executief functioneren, de sociaal – emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de taal- en rekenvaardigheid en de werkhouding. 

De onderzoeken kunnen bij ons dynamisch worden afgenomen, waarbij er eveneens gekeken wordt naar de zone van naaste ontwikkeling.

Het totale onderzoek duurt ongeveer 3 uur.

Welk onderzoek het meest geschikt is, wordt tijdens het intakegesprek met u besproken.

Voor wie?

Voor kinderen vanaf 2 jaar tot volwassen van 88+ jaar bij wie er vragen zijn over het intelligentieniveau en/of de capaciteiten.

Wat kost dat?

Zie tarieven of mail info@orthopedagoog-westland-delfland.nl voor een offerte op maat.

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Monster en in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo