Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek voor kinderen en volwassenen

Tijdens een intelligentieonderzoek worden de verschillende aspecten van de intelligentie bij een kind onderzocht. Er wordt onder andere gekeken naar verbale vaardigheden, maar bijvoorbeeld ook naar ruimtelijk inzicht, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. Voor onderzoek naar intelligentie hebben wij verschillende mogelijkheden; waaronder de WISC-V, IDS-2, maar ook non-verbale testen zoals de SON-R of de RAVEN. Daarnaast beschikken wij ook over testen die speciaal voor een bepaalde doelgroep zijn ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de KIQT+, welke speciaal voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen is ontwikkeld. De onderzoeken kunnen bij ons dynamisch worden afgenomen, waarbij er eveneens gekeken wordt naar de zone van naaste ontwikkeling. Welk onderzoek het meest geschikt is, wordt tijdens het intakegesprek met u besproken.

Intelligentie

MEEST GEBRUIKTE INTELLIGENTIETEST

WISC-V-NL

De  WISC is in ons land de meest gebruikte test voor het beoordelen van de intelligentie van kinderen van 6 tot en met 16 jaar. De WISC geeft naast een totale IQ-score ook een breder beeld van de cognitieve mogelijkheden van een kind. Onze rapportage is uitgebreid, met uitleg bij alle onderdelen plus een bijlage met informatie over de WISC zelf. De bijbehorende rapportage geeft inzicht in sterke en zwakke punten in het cognitief functioneren. Bij een opvallend verschil tussen testresultaten, bijvoorbeeld bij een groot verschil in de index-scores, is een goede analyse en deskundig advies belangrijk. Wij geven daarom handelingsadvies voor thuis en school, ter bevordering van het welbevinden en de leerresultaten. 

INTELLIGENTIETEST VOOR JONGE(RE) KINDEREN

WPPSI-III-NL, WPPSI-IV-NL

De WPPSI is een intelligentietest voor jonge kinderen. De WPPSI geeft een betrouwbare indruk van de algemene cognitieve capaciteiten. Deze test geeft inzicht in de mate waarin uw kind vaardigheden beheerst die te maken hebben met taal (verbale taken) en met ‘doe-taken’ (performale taken) zoals ruimtelijk inzicht, overzicht en motoriek. Bij kinderen vanaf vier jaar wordt ook gekeken hoe snel en nauwkeurig uw kind eenvoudige visuele (zichtbare) informatie kan verwerken. De rapportage geeft inzicht in sterke en zwakke punten in het cognitief functioneren. Vanaf september 2020 kunt u bij ons ook terecht voor de WPPSI-IV, een verbeterde en meer up-to-date versie van de ietwat verouderde WPPSI-III.  

(VERMOEDELIJK) HOOGBEGAAFDE KINDEREN

De KIQT+

De KIQT+ (de Kinder IQ Test Plus) is er voor vermoedelijk (hoog)begaafde kinderen. De test is op zijn best bij een IQ van 105 tot 170, waar veel andere testen zich richten op het gemiddelde kind (IQ 85-115). De KIQT+ is daarnaast hartstikke leuk om te maken! De KIQT+ geeft een betrouwbare meting van de intelligentie tot een IQ van 170 en is tevens geschikt voor kinderen die Nederlands als tweede taal hebben. De KIQT+ is daarnaast soms wat beter geschikt voor kinderen met AD(H)D, ASS, verminderd gehoor, kleurenblindheid, dyslexie, dyscalculie, faalangst, perfectionisme of moeite met tijdsdruk en houdt tevens er rekening mee dat kinderen ’te moeilijk’ kunnen denken. Tenslotte legt de KIQT minder nadruk op capaciteiten die deels voortkomen uit opvoeding, zoals woordenschat.

NON VERBAAL

SON-R & RAVEN

Tevens is het bij ons mogelijk om de SON-R te laten afnemen. De SON-R is een non-verbale intelligentietest, waarbij het niet nodig is om gesproken of geschreven taal te gebruiken. Deze test wordt voornamelijk ingezet bij leerlingen waarbij communicatie moeilijk is. Gedacht kan worden aan spraak- en taalproblemen. Ook autistische mensen kunnen de SON-R doen of leerlingen die de Nederlandse taal nog niet geheel machtig zijn. Wij beschikken over twee versies van deze test, namelijk een versie voor kinderen van 2 – 8 jaar een een versie voor de leeftijden 6 – 40 jaar.  Daarnaast beschikken wij over de RAVEN. De RAVEN meet eveneens cognitieve capaciteiten zonder gebruik te maken van taal. Er wordt hierbij vooral gekeken naar aanlegfactoren, maar ook naar aangeleerde vaardigheden. Deze test is bedoeld voor mensen in de leeftijd van 6 – 40 jaar en kan worden ingezet om voorspellingen te doen over haalbaarheid van opleiding en functie. 

INTELLIGENTIETEST VOOR VOLWASSENEN

WAIS-IV NL

Indien het gaat om jongeren ouder dan 16 jaar gebruiken wij in de regel de WAIS. De WAIS-IV NL meet de algemene intelligentie (IQ) bij personen van 16 tot 86 jaar. Deze IQ test geeft gedegen informatie die uitkomst kan bieden als inzicht in de intelligentie gewenst is, zoals bij klinische vragen, zorg-gebonden vragen, het richting geven aan school- of studiekeuzes of bij beroepsoriëntatie. De WAIS-IV-NL wordt ook vaak ingezet als hulpmiddel bij ander (ook klinisch of neuropsychologisch) onderzoek. Als blijvend zorg nodig is komt u in aanmerking voor een vergoeding via de wet langdurige zorg (WLZ). Een aanvraag voor deze zorg wordt behandeld door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ eist recente IQ gegevens bij iedere WLZ-aanvraag. Ook kan het zijn dat u om een andere reden wilt weten ‘wat kan ik?’ of ‘waar sta ik eigenlijk?’. De WAIS-IV geeft onafhankelijk en deskundig inzicht in de cognitieve capaciteiten. 

OVERIGE TESTEN

RAKIT-2 & IDS-2

Ook beschikken wij over de RAKIT-2, een geheel in Nederland ontwikkelde intelligentietest. De IQ-range bij de RAKIT is uitgebreid naar een IQ van 40, om specifiek betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de capaciteiten van kinderen met beneden gemiddelde IQ-scores De RAKIT geeft ook informatie over de perceptuele redeneerfactor, verbale leerfactor, ruimtelijk oriëntatie factoor en verbale vlotheidsfactor.Ten slotte beschikken wij ook over de IDS-2. De IDS-2 is een intelligentie test welke eveneens de belangrijkste ontwikkelingsgebieden van kinderen en jongeren met één instrument in kaart brengt, waaronder de intelligentie, het executief functioneren, de sociaal – emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de taal- en rekenvaardigheid en de werkhouding. De IDS-2 is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. 

IMG_0975 kopie

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo