Remedial Teaching 

Specialistische hulp bij leren 

Remedial teaching (RT) is gespecialiseerde begeleiding van leerlingen met leerproblemen en/ of leerstoornissen, waaronder problemen met spellen, lezen, leren, rekenen of taalbegrip in het algemeen. Een leerprobleem kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een verkeerde manier van leren. Maar ook een leerachterstand of een taalachterstand kunnen de oorzaak blijken van leerproblemen. Ook kan er sprake zijn van een leer- of ontwikkelingsstoornis zoals dyslexie, ADHD of PDD-NOS.

RT OF BIJLES

REMEDIAL TEACHING OF BIJLES? 

Er is een duidelijk verschil tussen remedial teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de lesstof (re-teaching). Remedial teaching heeft tot doel de leerling zo te ondersteunen dat ondanks een leerprobleem of leerstoornis toch het onderwijs op eigen niveau, op de eigen school, kan worden gevolgd (remediëren). De remedial teacher (RT-er) werkt intensief met de leerling gericht op de specifieke behoeften en de hulpvraag van de leerling. Zo heeft bijvoorbeeld de ene leerling genoeg aan het aanleren van geheugen stimulerende strategieën om beter woordjes te leren, terwijl de andere leerling langdurige begeleiding nodig heeft op het gebied van lezen, studeren en formuleren. RT is dus altijd maatwerk!

MAATWERK

AANPAK 

De RT-er zoekt samen met de leerling en ouders uit wat precies de problemen zijn, en helpt de leerling deze aan te pakken. Iedereen krijgt dus individuele begeleiding op maat. Een goed contact hierover met de school van de leerling is wenselijk om te kunnen afspreken wie nu precies waarmee het kind gaat helpen. Remedial teaching gaat uit van wat een leerling wél kan en bouwt daar stapje voor stapje op verder. Dat geeft zelfvertrouwen en helpt hem/haar weer op weg.

DOELGROEP

VOOR WIE? 

Voor leerlingen op de basisschool
Op de basisschool worden kinderen regelmatig getoetst en zijn leerproblemen vaak al bekend. Als er echter meer begeleiding nodig is dan de school kan bieden, dan kan uw kind bij ons terecht. De remedial teacher werkt met elk kind afzonderlijk om de problemen in kaart te brengen en te zoeken naar manieren waarop het leren beter lukt.

Voor middelbare scholieren
Ook met middelbare scholieren wordt één op één gewerkt. Onder verantwoordelijkheid van de remedial teacher wordt samen met de leerling gezocht naar wat precies het probleem is. En daarna gaan we aan de slag om de problemen zo goed mogelijk te verhelpen. Deze kunnen vakinhoudelijk zijn, maar het kunnen ook vakoverschrijdende problemen betreffen als planningsproblematiek of de kwaliteit van leren.

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo