Systeem Therapie

Het gezin als team…

Bij Orthopedagoog Westland Delfland – OWD – werken we niet alleen met kinderen en jongeren. We werken natuurlijk ook samen met hun ouders, gezin en familie. Daarom bieden we naast onze reguliere behandelingen ook systeemtherapie aan. 

Systeemtherapie, meer bekend als gezinstherapie, is een vorm van therapie waarbij de aandacht niet zozeer op het kind is gericht maar op wat zich afspeelt tussen gezinsleden die deel uitmaken van elkaars leven, het systeem.

Wat is systeemtherapie? 

Binnen de gezinstherapie of systeemtherapie gaan we vooral sámen op zoek naar patronen binnen de omgang met elkaar. Welke gewoontes zijn ingeslepen en hoe reageren jullie onbewust op elkaar? Het gedrag van een ander interpreteren we ieder op onze eigen wijze.

Samen gaan we op zoek naar de betekenis die je als ouder ontleent aan het gedrag van je kind en hoe deze op zijn of haar beurt weer een betekenis ontleent aan jouw gedrag als ouder. We gaan leren de verschillen beter te herkennen, te begrijpen en te verdragen. 

Dat is niet altijd eenvoudig; immers wij vinden als mens ons eigen gedrag het meest logisch en wij hebben daarmee vaak de drang niet ons eigen gedrag, maar juist dat van de ander te veranderen.

Binnen de systeemtherapie gaan we daarom ook op zoek naar positieve krachten van jullie als gezin en het uitlichten van deze positieve kanten, zonder daarbij op zoek te gaan naar oorzaak, schuld of fouten. 

PHOTO-2022-03-14-21-34-48

Systeem en reacties?

Met het woord  ‘systeem’ wordt ‘sociaal systeem’ bedoeld. Iedereen maakt deel uit van sociale systemen, zoals een gezin, schoolklas of buurt. Een sociaal systeem kun je zien als een team. In zo’n team beïnvloeden mensen elkaar: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan doordat mensen op elkaar reageren. 

Deze reacties kunnen positief zijn, maar ook leiden tot  misverstanden en problemen. Ouders en kinderen kunnen ruzie krijgen omdat ze elkaar niet begrijpen en denken dat de een iets heel anders wil dan de ander, terwijl ze ten diepste misschien juist wel hetzelfde willen.

Het doel van de systeemtherapie is dat jullie elkaar beter gaan begrijpen en elkaar meer kunnen waarderen.

Het gezin moet een team gaan worden waarbij iedereen weer weet wat hij aan de ander heeft. 

Waarom samen met het gezin? 

Een systeemtherapeut onderzoekt samen met de mensen uit het systeem wat de klachten en problemen zijn. Hoe zijn deze problemen ontstaan volgens hen? Wat is de impact van deze problemen op alle gezinsleden? Welke veranderingen zijn er nodig? Wat hebben jullie ls gezin hiervoor nodig?

Daarbij wordt ook gekeken naar wat juist de krachten en positieve eigenschappen van het systeem zijn. Uiteindelijk staat niet het zoeken naar oorzaken centraal, maar het zoeken naar mogelijkheden om het anders, prettiger te doen. Omdat systeemtherapie ervan uit gaat dat we gevormd worden door alle verschillende soorten systemen waarin we ons bevinden, zijn de invloed vanuit de omgeving: school, werk, buurt, religie en cultuur belangrijk; en ook de geschiedenis van het gezin (van beide ouders afzonderlijk) en patronen die zich van grootouder op ouder en van ouder op kind herhalen is een belangrijke bron van informatie.

Systeemtherapie bij OWD

Binnen Orthopedagoog Westland Delfland werken we met een aantal toonaangevende vormen van systeemtherapie. Daarnaast is systeemtherapie ook een onderdeel van een aantal van onze behandelingen voor jongeren en volwassenen. De opzet van de behandeling verschilt per gezin en per persoon. Zo kunnen er afspraken alleen met ouders, maar ook met het gehele gezin worden ingepland. Daarnaast is het mogelijk om aanvullend ook psychomotorische gezinstherapie in te zetten, waarbij de besproken theorie daadwerkelijk wordt omgezet in handelen. 

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo