Sociaal – emotionele ontwikkeling

Diagnostiek, behandeling en begeleiding

Wat?

Onderzoek of begeleiding op sociaal- emotioneel gebied kan nodig zijn als er vermoedens zijn dat deze ontwikkeling anders, of niet-leeftijdsadequaat verloopt.

De oorzaken van problemen op sociaal emotioneel gebied kunnen binnen het kind zelf liggen (erfelijk bepaald), maar kunnen ook veroorzaakt worden door externe facturen binnen of buiten het gezin. Te denken valt bijvoorbeeld aan een scheiding, ziekte over overlijden in de naaste familiekring, maar ook aan het systeem waarin het kind zich bevindt.

Door middel van vragenlijsten, onderzoek of begeleiding wordt er een beeld verkregen van onder andere het zelfbeeld, het zelfvertrouwen en de sociaal cognitieve vaardigheden van een kind.

Hoe?

Het zelfbeeld geeft weer hoe je over jezelf denkt, dit beeld wordt gevormd door ervaringen en de reacties van anderen. Het zelfbeeld dat zich dan vormt is van invloed op hoe je met bepaalde dingen omgaat en hoe je dat beleeft. Het is belangrijk dat kinderen een reëel zelfbeeld hebben. Het bepaalt voor een groot deel hoe ze handelen in situaties en hoe ze zich voelen.

Zelfvertrouwen is het vertrouwen in het eigen vaardigheden. Het ene kind is wat meer teruggetrokken in, terwijl de andere meer onderzoekend is. Dit kan van invloed op zijn op zelfvertrouwen. Ook omgevingsfactoren spelen een rol. Positieve feedback vergroot het zelfvertrouwen van een kind en leert hen zichzelf te accepteren zoals zij zijn. Daarbij is het belangrijk dat er geen waardeoordeel aan de feedback wordt gehangen. Ook richt positieve feedback zich meer op het proces dan op het resultaat. Een kind wordt dus gewaardeerd op de inzet in plaats van op het behalen van een goed cijfer.  

Sociale cognitie kan worden gedefinieerd als de cognitieve processen die worden toegepast in sociale situaties. Ieder kind leert in zijn ontwikkeling cognitieve vaardigheden en voor sociale situaties sociaal-cognitieve vaardigheden. Als de sociale cognities van een kind niet goed ontwikkeld zijn, is het voor een kind lastig om weerstand te bieden aan verleiding, is het lastig om om te gaan met uitgestelde beloning en frustraties te tolereren.

Voor wie?

Kinderen tussen 6 – 16 jaar bij wie er zorgen zijn over het sociaal emotioneel functioneren.

Wat kost dat?

Zie tarieven of mail info@orthopedagoog-westland-delfland.nl voor een offerte op maat.

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo