Vergoedingen

Zorg via Orthopedagoog Westland Delfland (OWD) wordt vaak volledig vergoed. Hiervoor is een verwijzing van huisarts of gemeente nodig.
Ouders (of scholen) kunnen ons daarnaast ook op eigen initiatief benaderen, er is in dat geval géén verwijzing nodig. 
Meer informatie over deze verschillende opties vind je hieronder. 

Vergoeding vanuit school

Sommige scholen staan open voor het betalen van een deel of de gehele kosten van bijvoorbeeld onderzoek of begeleiding. Dit is echter afhankelijk van bepaalde voorwaarden en de specifieke hulpvragen die er liggen. Het kan echter wel zo zijn dat de school dan enige inspraak wil over de invulling van een traject – bespreek dit van tevoren goed zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Er zal echter nooit inhoudelijk overleg plaatsvinden zonder dat je daar zelf toestemming voor hebt gegeven, zelfs niet als school betaalt! Als ouder heb je hierin altijd de regie.

PGB aanvraag (alle gemeenten)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kun je zelf jeugdhulp voor jouw kind inkopen. Al het aanbod van Orthopedagoog Westland Delfland valt onder de voorwaarden om voor een pgb in aanmerking te komen. Ieder kind heeft recht op een persoonsgebonden budget, mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden en goed onderbouwd.  

Stichting Klimkoord (H9 gemeenten)

In Westland, Midden-Delfand, Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Rijswijk zijn wij voor jeugdhulp, jeugdzorg en jeugdGGZ (basis) met verwijzing aangesloten bij Stichting Klimkoord. Als je bent doorverwezen door jullie huisarts of de gemeente dan wordt onze inzet binnen bestaande afspraken vergoed.  

MEVIS (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam)

In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn wij voor jeugdhulp, jeugdzorg en jeugdGGZ (basis) met verwijzing aangesloten bij MEVIS. Als je bent doorverwezen door je huisarts of door MEVIS dan wordt onze inzet vaak volledig vergoed. 

Particulier

Orthopedagoog Westland Delfland werkt vanzelfsprekend ook onafhankelijk. Hierdoor staat het u vrij om te kiezen voor het soort behandeling en/of onderzoek dat u wenst. U kunt dan ook op eigen initiatief, zonder verwijzing, bij ons terecht. Gezamenlijk bepalen we welk onderzoek of begeleidingstraject wij inzetten, zonder deze keuze te moeten laten afhangen van een al reeds vooraf bepaald budget. Hiernaast heeft dit als voordeel dat er relatief meer tijd effectief aan ouders en kind kan worden besteed, daar er minder administratie (notuleren en declareren) noodzakelijk is dan wanneer er sprake is van vergoede zorg. 

Zorgverzekering (leeftijd 18+)

Voor onderzoek en behandelingen bij jongeren ouder dan 18 jaar draagt de zorgverzekering vaak de kosten. Orthopedagoog Westland Delfland heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeringen voor het bieden van basis-ggz en/of specialistische ggz. Dit betekent dat je de facturen altijd eerst zelf moet betalen, waarna je deze kunt indienen bij je zorgverzekering. Het kan hierdoor zo zijn dat je een (klein) deel van de kosten zelf moet betalen. Vraag dit op voorhand goed na om niet voor verassingen te komen staan. 

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo