Behandeling

Een eerste stap in de goede richting

Behandeling kan worden ingezet wanneer begeleiding alleen niet voldoende is. Behandelingen zijn altijd gericht op het verbeteren en het verminderen van klachten. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een stoornis, waardoor behandeling gewenst is. Maar soms is er een meer specifieke inzet nodig om bepaalde klachten te verhelpen. Een behandeling richt zich vaak primair op de jongere zelf, maar kan ook systeemgericht worden ingestoken, waarbij ouders en/of verzorgers ook betrokken worden. Behandeling is vaak niet alleen gericht op herstel, maar kan ook gericht zijn op voorkoming van verergering, bijvoorbeeld door het leren omgaan met bepaalde situaties, problemen en/of diagnoses. Voorbeelden van behandeling kunnen zijn; systemische interventies, cognitieve gedragstherapie (CGT), trauma-therapie (EMDR), psychotherapie, gedragstherapie (ACT) of emotie-regulatie therapie (ERT). Graag leggen wij u hieronder de verschillen uit. 

Cognitieve Gedragstherapie 

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Tijdens deze begeleiding staan gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over bepaalde gebeurtenissen en situaties centraal. CGT gaat ervanuit dat het niet de gebeurtenissen zijn die mensen negatieve gevoelens en negatieve gedragingen bezorgen, maar de perceptie waarmee de persoon deze gebeurtenis interpreteert. Wanneer je leert anders tegen een negatieve gebeurtenis aan te kijken, krijg je een objectievere kijk op je eigen gevoelens en emoties, waardoor het gedrag zal veranderen. CGT is een kortdurende, gestructureerde therapievorm waarin de ‘foute’ denkgewoonte wordt aangepakt. Tijdens de begeleiding wordt er vooral stil gestaan moeilijke situaties en het bijbehorende gedrag. Samen met de behandelaar wordt gezocht naar de knelpunten en de manieren om me bepaalde situaties om te gaan. De behandeling richt zich dan ook vooral op het geven van adviezen en richtlijnen om in de toekomst effectiever om te gaan met negatieve situaties.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT bestaat uit twee kernonderdelen: Acceptance & Commitment. Bij het eerste onderdeel leer je op een handige manier om te gaan met je persoonlijke obstakels. Je leert hier ruimte maken voor vervelende gevoelens, afstand nemen van moeilijke gedachten, op een andere manier naar jezelf kijken, en tenslotte je aandacht te richten op het hier en nu. Met deze vaardigheden zul je merken dat je niet meer zo snel vastloopt in obstakels en uitdagingen. Het tweede deel richt zich op het weer opnieuw gaan investeren in jezelf. Je begint met stilstaan bij wat jij echt belangrijk vindt in het leven, waarna je weer concreet gaat investeren in de dingen die er echt toe doen. Deze twee kernonderdelen samen zorgen ervoor dat je persoonlijke veerkracht ontwikkelt, waardoor je je niet tegen laat houden door obstakels om de dingen te doen die jij belangrijk vindt!

ACT is een bewezen effectieve therapie voor verschillende problemen, waaronder angst, depressie en lichamelijke ongemakken. Echter, ACT is niet alleen bruikbaar als je problemen hebt, je kunt het ook gebruiken om je kwaliteit van leven te verhogen en je persoonlijke veerkracht te vergroten.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. Ook kinderen maken schokkende gebeurtenissen mee. Gelukkig verwerkt een groot deel van de kinderen, die iets heel ergs meemaken, deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht, zonder inschakeling van hulpverlening door de ouders of verzorgers. Bij anderen ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen). EMDR kan helpend zijn wanneer kinderen kampen met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen. De toepassing van EMDR is in principe mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling. Voor meer uitleg over EMDR, zie: https://youtu.be/FubVAveULcU

EMDR_Website_retina

Lidnummer Vereniging EMDR Nederland (VEN) 37067

Oplossingsgerichte therapie

In oplossingsgerichte therapie wordt de nadruk gelegd op wat er wél goed gaat. In plaats van zich te verdiepen in het probleem, verdiept de therapeut zich samen met het kind in mogelijke oplossingen. Er is veel aandacht voor uitzonderingen op het probleem: wanneer is het probleem niet aanwezig en wat gaat er dan anders? Kortom, de kern van deze therapie is: doe meer van dat wat je doet, als het probleem er (even) niet is. Het is een speelse, praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen vaardigheden aan te leren en emotionele uitdagingen en gedragsproblemen te helpen overwinnen. Er wordt uitgegaan van de al aanwezige krachten en oplossingen van het kind en zijn/haar gezin.

Mindfulness

Mindfulness betekent met aandacht in het ‘nu’ leven, dus aandacht hebben voor dit moment. Je denkt niet aan het verleden, je zit niet met je gedachten bij de toekomst, maar je richt je aandacht specifiek op wat je nu aan het doen bent. Als je werkt, dan werk je. Als je eet, dan eet je met volledige aandacht.  Al je zintuigen gebruiken om het nu te ervaren is nog best lastig. Het is een kwestie van oefenen. Maar hoe vaker je het doet, hoe sneller en langer mindful je kunt zijn. Hierdoor kun je meer genieten van het nu, rustiger worden in je hoofd en beter voelen waar je behoefte aan hebt. En dat geldt ook voor kinderen!  Als kinderen al jong meer leren over meditatie en mindfulness, heeft dat ook invloed op de rest van hun leven. Ze leren hoe ze met bepaalde situaties om kunnen gaan, gaan meer genieten van het nu en worden zich bewust van hun gevoelens en reacties.

Writejunior

Write Junior is een therapievorm voor kinderen en jongeren die last hebben van een (enkelvoudig of complexe) traumatische ervaring, die ze hebben meegemaakt. Dit soort zeer ingrijpende gebeurtenissen kunnen leiden tot allerlei geestelijke, lichamelijke en sociale klachten en zelfs tot verstoring van de ontwikkeling van jeugdigen. Het trauma wordt samen met de behandelaar als een verhaal opgeschreven en er wordt gewerkt aan manieren om anders naar de traumatische gebeurtenis(sen) te kijken én er anders mee om te gaan. De therapie maakt gebruik van een cognitief gedragsmatige aanpak. Het doel is het geheel verdwijnen of in elk geval sterk afnemen van posttraumatische klachten. Door de gebeurtenissen nauwkeurig te beschrijven, ontstaat een soort boek. Ook na de behandeling is dat boek een belangrijk document voor het kind dat hij (of belangrijke anderen) later nog eens door kan lezen.

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo