Newborn Mom traject

Moederschap en (beval)trauma

Wist je dat wij ook een aanbod hebben voor jonge, nieuwe en ervaren moeders?

Wij bieden onder andere een ‘Newborn Mom’ traject aan, waarbij er aandacht is voor het moederschap en (beval)trauma. Tijdens de zwangerschap wordt je uitgebreid voorbereid op de komst van je kindje en voornamelijk op de bevalling. Tijdens de bezoekjes aan de verloskundige wordt je kindje goed gemonitord en middels puf- en bevalcursussen wordt je voorbereid op de bevalling zelf. Zodra je kindje is geboren, ontvang je gedurende een week kraamzorg en na enkele weken kom je nog eenmaal op controle bij de verloskundige.

Maar dan…?

Heb jij als moeder nog veel last van de bevalling?
Ervaar jij het moederschap anders dan verwacht?
Ervaar jij de spreekwoordelijke roze wolk (nog) niet?
Ben jij je kindje verloren tijdens of na de zwangerschap?

%

... ervaart (psychische) klachten na de zwangerschap!

91355B8E-598E-4775-9453-56999A29E121

Veel vrouwen hebben de eerste dagen na een bevalling snel last van spontane huilbuien, prikkelbaarheid, nervositeit en slaapproblemen. Maar liefst 50 – 80 % van alle vrouwen die een kind krijgen, maakt dit mee. Meestal gaan deze klachten vanzelf over. Maar bij sommige moeders houdt deze somberheid maandenlang aan. Ze zijn bovendien prikkelbaar, angstig en neerslachtig.
In dat geval kan er sprake zijn van een postpartum depressie.

Soms zijn de symptomen kort de bevalling al te herkennen. Maar het komt ook voor dat het sombere gevoel pas na een aantal weken ontstaat. Bijvoorbeeld zodra er gestopt wordt met borstvoeding of als je als moeder zelf weer gaat werken.

‘A traumatic childbirth experience refers to a woman’s experience of interactions and/or events directly related to childbirth that caused overwhelming distressing emotions and reactions; leading to short and/ or long-term negative impacts on a woman’s health and wellbeing.’

Kortom; er is geen voorspellende factor die bepaald of een bevalling traumatisch wordt ook niet. Een medisch zeer gecompliceerde bevalling, met alle toeters en bellen, kan door een vrouw als zeer positief worden ervaren en omschreven, daar waar anderzijds sommige bevallingen ‘volgens het boekje’ als enorm traumatisch ervaren kunnen worden. 

(H)ERKENNEN

Symptomen

Binnen onze praktijk zien we vaak vrouwen die beschrijven nog lang na hun bevalling nachtmerries te ervaren. Ook zien we dat er vrouwen zijn die bijvoorbeeld niet naar een bevalling op televisie kunnen kijken of herbelevingen ervaren op het moment dat er op een verjaardag wordt gesproken over bevallen. Sommige vrouwen beschrijven over-alert te zijn na hun bevalling, anderen omschrijven juist zeer uitgeput te zijn. Sommigen gaan dingen vermijden; zij wensen bijvoorbeeld geen kraambezoek meer over de vloer en willen alles behalve over hun bevalling praten. Ook zien we moeders die, uit angst voor een volgende bevalling, niet meer zwanger willen worden en bijvoorbeeld het lichamelijk contact met hun partner hierdoor vermijden.

Waarom wordt er zo weinig over gepraat? 

Wat wij zien is dat vrouwen met traumatische bevallingservaringen vaak niet de juiste behandeling en begeleiding krijgen. Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat veel vrouwen het lastig vinden om over hun nare ervaringen te praten. Daarnaast durven veel vrouwen hun ervaring niet kenbaar te maken bij bijvoorbeeld een controle bij verloskundige of ziekenhuis, uit angst om kwetsbaar ondankbaar over te komen. De meesten schamen zich om dit kenbaar te maken, gezien zij het gevoel hebben de enige te zijn. Daarbij zien we vaak ook dat er een bepaald angst heerst voor een negatief oordeel; bijvoorbeeld dat anderen je zullen zien als een slechte moeder.

Anderzijds zien we ook dat er vanuit de kant va de zorgverlening niet altijd ruimte en tijd is om dit onderwerp goed aan te kunnen snijden. Hierdoor wordt niet altijd goed (h)erkent dat er sprake is van een traumatische ervaring!

GEBOREN WORDEN ALS MOEDER

‘New – Born Mom’ traject

De ‘Newborn Moms’ die wij in onze praktijk zien, ervaren uiteenlopende klachten. Sommige moeders hebben last van nachtmerries, anderen ervaren veel angst, stress, verdriet, schuld of kunnen lastig genieten van het moederschap. Wanneer een ‘newborn mom’ hierdoor vastloopt en  klachten ontwikkelt, kan dit veel impact hebben op je leven. Onze Nicolien, expert op het gebied van moederschap en trauma, vertelt hierover: 

Bij een vrouw die moeder wordt komt een flink transformatieproces op gang op zowel fysiek, als emotioneel en mentaal gebied. Deze overgang van vrouw naar moeder noemen we ‘matrescentie’, oftewel jouw geboorte als moeder. Er lijkt nog best een taboe op te rusten wanneer een vrouw dit overgangsproces niet altijd als een ‘roze wolk’ ervaart. Er wordt weinig tot niet gesproken over de emotionele uitdagingen die een vrouw tegenkomt tijdens de transformatie die zij maakt van vrouw naar moeder. Hierbij blijft o.a. het beeld bestaan dat dit iets ´natuurlijks´ zou moeten zijn en dus als vanzelf zou moeten gaan.

IMG_B73566177919-1
DE EERSTE STAP NAAR HERSTEL

Mogelijkheden

Door de klachten en negatieve gevoelens bespreekbaar te maken en door de nare gebeurtenissen te behandelen zien wij ‘Newborn Moms’  vaak al snel opknappen. Daarbij heeft dit niet alleen een positief effect op moeder, maar ook op haar kindje en vaak het gehele systeem.  Ons ‘Newborn Mom’ traject is een kortdurend traject (3 – 5 sessies) waarbij er aan een een stukje traumaverwerking en aan het geboren worden als moeder aandacht wordt besteed. Een traject bestaat bijvoorbeeld uit EMDR-therapie, maar ook uit gesprekstherapie ter bevordering van de emotie-regulatie. Aanvullend is het mogelijk om je verder te verdiepen in het moederschap en het werken aan het worden van de moeder die je diep van binnen wil zijn. Dit noemen we de ‘Geboorte van een Moeder‘ . 

Ons aanbod bij (vermoeden) psychische klachten na zwangerschap:

Onderzoek 
Behandeling 
‘Newborn Mom’ traject
Advies & Consultatie
Psycho-educatie
Voorlichting
Trainingen en workshops
En nog veel meer …

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo