Het (Zeer) Jonge kind 

0 – 5 jaar 

 

Binnen Orthopedagoog Westland Delfland richten wij ons niet alleen op kinderen en jongeren, maar bieden we juist ook hulp aan de allerkleinsten en hun ouders. Dit betekent dat ouders al bij ons terecht kunnen tijdens de zwangerschap, vlak na de geboorte of juist vanaf het moment dat de eerste zorgen zich aandienen.

Daarbij geldt vrijwel altijd;

Hoe eerder, hoe beter!  

De eerste duizend dagen

1000 dagen, zolang duurt ongeveer de periode  van conceptie tot en met het tweede jaar. Deze 1000 dagen vormen de basis voor gezondheid en een kansrijke start op lichamelijk, sociaal en emotioneel gebied. We noemen deze periode ook wel de kritieke dagen waarin de relatie tussen kind, ouder en omgeving centraal staat. Vele factoren zijn van invloed op deze relatie, en beïnvloeden elkaar over en weer.

Vier kernbegrippen spelen daarbij een rol: brein, regulatie, relaties en stress. 

Brein

Vanaf de zesde maand in de zwangerschap totdat baby’s anderhalf zijn maken de hersenen 200.00 tot 300.000 synapsen per minuut aan.

f

Regulatie

Warm, schoon, gevoed en vastgehouden leert de baby in veiligheid over het ervaren van sensaties en emoties van zichzelf en van de ander.

Relaties

Van herkenbare patronen naar veiligheid in de gehechtheidsrelatie: een belangrijke klus voor kind, ouders en omgeving voor nu en later in het leven.

s

Stress

Stress is cruciaal voor de ontwikkeling. Stress kan ook een bron zijn van gevaar. Stress en trauma beïnvloeden de ontwikkeling van het kind, de ouders en de relatie.

Feiten

”De eerste 1000 dagen zijn een kritieke periode in de ontwikkeling”

”Kinderen maken de beste start als de hersenen zich in deze periode optimaal ontwikkelen”

”Ervaringen tijdens de zwangerschap kunnen de ontwikkeling van de baby beïnvloeden”

”De emotionele band tussen kind en verzorger noemen we hechting”

 ”De ontwikkeling van een kind wordt sterk beïnvloed door de kwaliteit van deze hechting”

”Hoe jonger, hoe kwetsbaarder”

”De invloed van ouder(s) is op jonge leeftijd des te groter”

”Deze periode is tevens een kwetsbare tijd voor het zelfvertrouwen van elke ouder”

”Emoties staan hierdoor vaak op de voorgrond, waardoor er minder energie is voor pasgeborenen”

”De ervaringen zijn dat ouders vaak pas met hulpvragen komen als hun kind drie jaar of ouder is”

”Negatieve interactiepatronen zijn dan al ingeslepen”

”Preventie en vroegtijdige interventie zijn dus noodzakelijk”

IMH visie 

IMH staat voor Infant Mental Health. Binnen de IMH visie staat de relatie (interactie) tussen ouder en kind centraal (ouder-kind relatie). Welke invloed hebben kenmerken (factoren) van de ouder, het kind en de omgeving op de relatie tussen de ouder en het kind? Bij kindfactoren kan je denken aan bijvoorbeeld een moeilijk temperament, medische problemen of een verstandelijke of lichamelijke beperking. Het is niet moeilijk om je voor te stellen dat deze factoren van invloed zijn op de interactie en relatie tussen de ouders en het kind. Ook kan je je dan voorstellen dat de kenmerken van een ouder, bijvoorbeeld geduldig of niet geduldig zijn, de aard van deze relatie vervolgens ook weer beïnvloedt. Behandeling richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie. Wat vervolgens een positieve invloed moet hebben op de ontwikkeling van de baby of het kind.

 

Wat doet een IMH specialist?

Een Infant Mental Health specialist (IMH specialist) is gespecialiseerd in het bevorderen van het sociaal-emotioneel welbevinden van (zeer) jonge kinderen. Infant Mental Health richt zich op ongeboren kinderen, baby’s peuters, kleuters en hun ouders en/of verzorgers. De IMH specialist heeft kennis van de ontwikkeling van kinderen en de complexe samenhang tussen aanleg (genetische factoren) en omgevingsfactoren. De IMH specialist stimuleert het opbouwen en verbeteren van een veilige band tussen het ongeboren kind of zeer jonge kind en de ouders of verzorgers. Behandeling richt zich dus op zowel de ouder als het kind. Oftewel de ouder-kindrelatie. Uit onderzoek blijkt dat hoe beter de kwaliteit van de relatie tussen ouder en kind is, hoe beter het kind opgewassen is tegen moeilijkheden in het leven en eventuele psychische problemen. IMH kan ingezet worden bij verschillende sociaal-emotionele problemen en stoornissen van jonge kinderen. En ook voor ouders die twijfels hebben over het ouderschap en/of veel stress of moeilijkheden ervaren bij het ouderschap. Deze twijfels of moeilijkheden kunnen namelijk van invloed zijn op de ouder-kindrelatie

Wanneer aan de bel trekken? 

IMH kan ingezet worden om de (kwaliteit) van de ouder-kindrelatie te verbeteren. Of op het moment dat er problemen zijn in de relatie tussen ouder en kind. Veel sociaal-emotionele problemen bij jonge kinderen zijn te voorkomen of te verhelpen door de ouder-kindrelatie te behandelen.

Denk aan IMH hulp bij de volgende problemen bij kinderen 0 – 5 jaar:

  • Overmatig huilen
  • Voedings- en eetproblemen en refluxklachten
  • Slaapproblemen
  • Angstproblemen
  • Gedragsproblemen / lastig gedrag
  • Claimgedrag en dwingend gedrag
  • Druk en ongeconcentreerd gedrag of juist teruggetrokken gedrag
  • Niet gehoorzamen en luisteren
  • Boosheid, driftbuien en stemmingsbuien
  • Niet medisch verklaarbare lichamelijke klachten

Maar IMH kan ook preventief ingezet worden. Dus op het moment dat er nog geen problemen bij het ongeboren of (zeer) jonge kind zijn. IMH wordt dan ingezet omdat er op basis van de kenmerken (factoren) van de ouder, kind of de omgeving problemen in de toekomst zijn te verwachten. Zo zijn psychische- of verslavingsproblemen van ouders, of een verleden van misbruik of verwaarlozing, of een onverwerkt trauma, van invloed op de interactie (relatie) tussen ouder en kind. Aangetoond is dat baby’s van ouders met deze kenmerken een sterk verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van allerlei problemen op het gebied van de ontwikkeling en gehechtheid.

 

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo