Tarieven 2024

 

Wij werken met verschillende pakketten, dit om onze diensten voor iedereen beschikbaar te maken. Tijdens het intakegesprek* wordt gezamenlijk besproken welk pakket in uw geval het meest passend is. Zo kiest u zelf wat u afneemt en komt u niet voor verassingen te staan.
Wel zo duidelijk!

Ook is het mogelijk om een vergoed onderzoek en/of traject aan te vragen, zie hiervoor de mogelijkheden tot vergoeding

Tarieven Onderzoeken

Consult(en)

 Er kan gekozen worden uit diverse soorten consulten.
Een eerste telefonische kennismaking is daarbij altijd vrijblijvend.
Bij (langere) telefonische consulten wordt uitgegaan van een verhouding 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. 

Intelligentieonderzoek

 Er kan onder andere worden gekozen uit de WISC-V, de IDS-2, de WPPSI-IV, de RAKIT-2, de RAVEN’s-2, de KIQT+ en de WAIS-IV.
In sommige gevallen is het wenselijk of noodzakelijk om twee soorten intelligentietesten te combineren.

Let op: indien onderzoek wordt bekostigd vanuit een PGB en/of ZINbudget gelden er andere tarieven.
Neem voor een aanbod op maat, contact op met de praktijk. 

Hoogbegaafdheid

Een hoogbegaafdheidonderzoek is gericht op zowel de intellectuele, de motivationele, creatieve als sociaal-emotionele ontwikkeling.
Daarbij wordt er onder andere gekeken naar de concentratie, taakopvatting, flexibiliteit, leerstrategie en creativiteit.

Let op: indien onderzoek wordt bekostigd vanuit een PGB en/of ZINbudget gelden er andere tarieven.
Neem voor een aanbod op maat, contact op met de praktijk. 

Didactisch onderzoek

Met een didactisch onderzoek kan de voor- of achterstand van een kind in kaart worden gebracht.
Samen met u (en school) kunnen we deze gegevens als richtlijn gebruiken voor het opstellen van een persoonlijk leer- en/of versnellingsplan.

Enkelvoudig 

Hieronder vallen onderzoeken met een enkelvoudige hulpvraag, bijvoorbeeld;
onderzoek naar dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme (ASS), TOS, (faal)angst, hechting, trauma etc.

Let op: indien er sprake is van een vergoeding vanuit PGB en/of ZINbudget gelden er anderen tarieven.
Neem voor een aanbod op maat contact op met de praktijk. 

Breed en/of Dubbel Bijzonder

Breed onderzoek is geschikt als er sprake is van een meervoudige hulpvraag, bijvoorbeeld;
ADHD én autisme, hoogbegaafdheid én dyslexie of juist in de breedste zin van het woord.

Let op: indien onderzoek wordt bekostigd vanuit een PGB en/of ZINbudget gelden er andere tarieven.
Neem voor een aanbod op maat, contact op met de praktijk. 

Tarieven Behandeling en Begeleiding

 

Consult(en)

 Er kan gekozen worden uit diverse soorten consulten.
Een eerste telefonische kennismaking is daarbij altijd vrijblijvend.
Bij (langere) telefonische consulten wordt uitgegaan van een verhouding 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. 

Op school en in de klas

Remedial teaching (RT) is gespecialiseerde begeleiding van leerlingen met leerproblemen en/ of leerstoornissen,
waaronder problemen met spellen, lezen, leren, rekenen of taalbegrip in het algemeen.
Daarnaast is het ook mogelijk om binnen de klas ondersteuning in te zetten gericht op zowel het (leren) leren als op het (taak)gedrag. 

Begeleiding en Behandelingen

Begeleiding kan worden ingezet, wanneer er een steuntje in de rug nodig is. Het gaat dan vooral  om ondersteuning.
Behandeling is ‘zwaarder’ en vaak niet alleen gericht op herstel, maar kan ook gericht zijn op voorkoming van verergering,
bijvoorbeeld door het leren omgaan met bepaalde situaties, problemen en/of diagnoses.

Let op: indien behandeling wordt bekostigd vanuit een PGB en/of ZIN-budget gelden er andere tarieven.
Neem voor een aanbod op maat, contact op met de praktijk.

Tarieven Consultatie en Advies

 

Consult(en)

 Er kan gekozen worden uit diverse soorten consulten.
Een eerste telefonische kennismaking is daarbij altijd vrijblijvend.
Bij (langere) telefonische consulten wordt uitgegaan van een verhouding 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. 

Advies

We analyseren samen welke problemen er spelen en hebben ook gericht aandacht voor de kwaliteiten van kinderen en hun omgeving: we zoeken naar wat er goed gaat om dat uit te kunnen bouwen.
Daarnaast delen wij graag onze kennis. Van meedenken over het onderwerp, tot het leiden van een discussie/workshop/andere actieve werkvorm, of het geven van een lezing/presentatie; het kan allemaal! In een intakegesprek bespreken we de wensen en mogelijkheden, zowel wat betreft onze ‘rol’, als de ‘inhoud’. Je kunt ervoor bijvoorbeeld kiezen om de hele avond door ons te laten invullen, of ons ‘invliegen’ voor een presentatie over een specifiek thema.

* Intake-kosten

Kosten voor intake zitten standaard verwerkt in onze pakketten.
Desondanks is een intake geheel vrijblijvend en kunt u er na afloop voor kiezen om geen gebruik te maken van de besproken opties.
U zit dan nergens aan vast. In dat geval worden wél de kosten voor alleen de intake in rekening gebracht á 85,00.
Hierin zijn kosten opgenomen betreffende gesprekstijd, verwerking van de uitgevraagde informatie, intercollegiaal overleg en het opstellen van een passend plan en/of voorstel.

NO-SHOW

Begeleidingen
Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak zal een no-show-tarief van € 85,00 per gemiste afspraak in rekening worden gebracht. Afzeggen kan zowel telefonisch als per mail, ook in de weekenden. Spreek hiervoor eventueel onze voicemail in.

Onderzoeken
Onderzoeken dienen uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang te worden afgezegd of geannuleerd. Bij niet tijdig annuleren worden de gehele onderzoekskosten in rekening gebracht.

TARIEVEN BEHANDELING EN ONDERZOEK

Remedial Teaching worden per uur gefactureerd; bestaande uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten voorbereidings- en verwerkingstijd. Behandelingen bestaan uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten verwerkingstijd.
Voor gesprekken met derden en het bijwonen van overleg wordt het uurtarief (á 85,00 euro) in rekening gebracht, ongeacht de duur van dit gesprek.

BETALING IN TERMIJNEN

Al onze facturen mogen volledig in termijnen worden voldaan.
Hierbij geldt echter een maximum van drie termijnen per factuur (mits op voorhand aangegeven).
Voor betaling in termijnen en/of afwijkende betalingsregelingen kunt u contact opnemen met onze praktijk.

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo