Traumabehandeling

Verwerk je trauma!

 

Welke traumabehandeling of traumatherapie je ook kiest; de behandelingen die wij bij Orthopedagoog Westland Delfland bieden zijn bewezen effectieve, voorgeschreven behandelmethoden voor traumagerelateerde problematiek. Tijdens de intake wordt er gezamenlijk een behandelplan opgesteld en wordt er uitleg geboden over trauma en de behandeling. 

Wij werken onder andere met de volgende methodes voor traumabehandeling:

 

EMDR

f

 

CGT

 

TF-CBT

j

 

WRITEjunior

 Wanneer hulp?


Bij de meeste mensen zullen de klachten na het meemaken van een vervelende gebeurtenis binnen enkele weken verminderen.  Binnen deze herstelfase van een paar weken is het normaal dat iemand klachten ervaart. 
We spreken van problemen wanneer  klachten langer dan 4 weken blijven bestaan of zelfs toenemen.
Vaak is er in dat geval sprake van onderstaande klachten: 

>> Last van beelden of gedachten <<

>> Schrikachtig en/of waakzaam zijn <<

>> Gespannen en prikkelbaar zijn <<

>> Onveiligheidsgevoel of  angstgevoelens <<

>> Vermijdingsgedrag << 

>> Verminderde plezierbeleving <<

>> Gevoelens van schaamte, schuldgevoel of zelfverwijt <<

EMDR

Een van de bekendste traumabehandelmethoden is EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). De EMDR behandeling  houdt kort gezegd in dat de gevoeligheid van de herinnering aan de vervelende gebeurtenis vermindert door aan de herinnering te denken in combinatie met een afleidende stimulus. Tijdens de behandeling wordt vooral gewerkt aan de ervaring van de afname van spanning die de herinnering oplevert, waarbij er een andere betekenis wordt gegeven aan de opgeslagen herinnering, waardoor de lading afneemt. 

 

IMG_0088
 

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Imaginaire Exposure met Exposure in Vivo is een effectieve vorm van traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie waarbij angstige verwachtingen worden onderzocht en worden weerlegd. Tijdens deze exposure stel je je herhaaldelijk bloot aan de herinnering(en) die angst oproepen zonder dat de gevreesde gevolgen hiervan uitkomen. Vervolgens wordt er Exposure in Vivo toegevoegd. Dat betekent dat je met reminders aan de traumatische ervaring(en) in contact wordt gebracht, zodat ook deze reminders geen angstige verwachting en daarbij komende spanning meer geven. 

 

TF-CBT

TF-CBT is een behandeling voor kinderen en jongeren van 8 jaar tot 18 jaar. De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. In het eerste onderdeel worden er vaardigheden aangeleerd, waarna het traumaverhaal samen met de therapeut geschreven wordt, waarin disfunctionele cognities bijgesteld kunnen worden. Ouders worden actief betrokken door vaardigheden aan te reiken hoe ze hun kind optimaal kunnen ondersteunen tijdens het therapeutisch proces. Het verhaal wordt aan het einde met de ouders of een ander vertrouwd persoon gedeeld.

 

WRITEjunior

WRITEjunior is een schrijftherapie waarbij het kind of de jongere (tussen de 4 en 18 jaar) samen met de therapeut zijn of haar verhaal opschrijft. De traumatische ervaring(en) en de context worden opgeschreven en er wordt gewerkt aan nieuwe manieren om er tegenaan te kijken en er mee om te gaan, disfunctionele cognities worden bijgesteld. Het verhaal dat ontwikkeld wordt in de schrijftherapie kan gedeeld worden met de belangrijke anderen van het kind/ de jongere.

 

Waarom traumatherapie?

Leren omgaan met emoties
Vergroten zelfvertrouwen
Verbeteren zelfbeeld
Leren omgaan met stress
Trauma verwerking
Verminderen angstgevoelens
En nog veel meer …

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo