Didactisch onderzoek

Een basis voor verandering  

Wat?

Een didactisch onderzoek is gericht op de schoolse vaardigheden van kinderen van groep 1 t/m groep 8 op de basisschool. Met een didactisch onderzoek kan de voor- of achterstand van een kind in kaart worden gebracht.

Tijdens het didactisch onderzoek zullen diverse schoolvaardigheidstoetsen (SVT’s) worden afgenomen op de hoofdleergebieden en op het gebied van spellen en automatiseren. Uit de toetsen rolt een DLE-score, welke het didactische leeftijdsequivalent van een kind aangeeft. De DLE’s geven aan in hoeverre een kind gevorderd is in de lesstof ten opzichte van zijn of haar huidige onderwijsniveau, ofwel de didactische leeftijd. Didactische leeftijd wordt uitgedrukt in maanden genoten onderwijs tot op heden, gerekend vanaf groep 3 en uitgaande van 10 maanden onderwijs per schooljaar. Een leerling eind groep 4 beschikt hiermee over een didactische leeftijd van 20 maanden. Wanneer vanuit het didactisch onderzoek een DLE-score komt van 26 maanden, geeft dit aan dat deze desbetreffende leerling een voorsprong van 6 maanden heeft op zijn of haar didactische leeftijdsgenoten.

Na afloop van het onderzoek wordt een rapport opgesteld waarin overzichtelijk staat weergegeven op welk niveau het kind zich wat betreft ieder leergebied bevindt. Tevens staat de voor- of achterstand in vergelijking tot leeftijdsgenoten aangegeven. Samen met u (en school) kunnen we deze gegevens als richtlijn gebruiken voor het opstellen van een persoonlijk leerplan.

Hoe?

Tijdens de testafname worden onder andere de volgende School Vaardigheid Toetsen (SVT) afgenomen:

  • SVT Rekenen Wiskunde
  • SVT Hoofdrekenen
  • SVT Spelling
  • SVT Begrijpend Lezen
  • SVT Technisch Lezen
  • Tempo Test Automatiseren

De testafname duurt gemiddeld 2 á 3 uur.

Voor wie?

Een didactisch onderzoek is van waarde als er behoefte is aan een duidelijk beeld van de vaardigheden op de verschillende leergebieden. Middels dit onderzoek wordt een voorsprong of achterstand inzichtelijk gemaakt.

Een didactisch onderzoek is geschikt voor:

Kinderen met een voorsprong
Kinderen met een achterstand
Kinderen die lijken onder te presteren

Wat kost dat?

Zie tarieven of mail info@orthopedagoog-westland-delfland.nl voor een offerte op maat.

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo