Autisme

Autisme is niet te genezen, het onbegrip hierover gelukkig wel!  

 

Autisme is de verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie.

Autismekenmerken komen bij alle mensen in meer of mindere mate voor. Zo vinden veel mensen het prettig om vaste routines aan te houden of om zich langere tijd intensief met één onderwerp bezig te houden. Ook problemen op sociaal gebied zijn veel mensen niet vreemd. Een diagnose autisme krijg je pas als deze kenmerken zorgen voor serieuze lijdensdruk of voor grote problemen op levensgebieden als werk, vrije tijd en relaties.

 

Wat is autisme?

Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. Dat brengt een mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend. Vaak hebben ze moeite met overzicht houden, sociale contacten en hebben ze een beperkt aantal interesses of activiteiten. Sommige mensen met autisme zoeken weinig (oog)contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een inadequate wijze. Er zijn mensen met autisme die verstandelijke beperkt zijn, maar ook mensen met juist met een zeer hoge intelligentie. Sommigen kunnen met de juiste begeleiding een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun hele leven lang hulp en ondersteuning nodig. Kortom, autisme kent vele gezichten.

%

van de Nederlanders heeft autisme

mensen in Nederland hebben autisme

Veel omschreven kenmerken:

Problemen op sociaal gebied/minder goed ontwikkelde sociale intuïtie
Moeite met (onverwachte) verandering
Dingen heel letterlijk nemen
Eerlijk en recht door zee
Uitstekende detailwaarneming
Goed in analyseren
Niet graag over koetjes en kalfjes praten
Goed in het herkennen van patronen
Moeite met het bewaren van overzicht
Loyaal
Buiten vaste kaders kunnen denken
Perfectionistisch
(Ogenschijnlijk) geen interesse voor anderen tonen
Nauwkeurig
Over- of juist ongevoelig voor zintuiglijke prikkels
Heel intensief bezig zijn met een beperkt aantal onderwerpen
Hyperfocus
Talent voor specialisatie
Voorkeur voor een op een-contact
Tragere informatieverwerking

Wel of geen onderzoek? 

Je vraagt je wellicht af: wat heeft mijn kind of wat heb ik aan een eventuele diagnose? Allereerst: alleen als echt duidelijk is dat de problemen van je kind passen binnen een bekende categorie van ontwikkelingsstoornissen, dan pas zal aan de beschrijving van de problemen ( de diagnose) ook een specifieke ‘naam’ (classificatie) worden gehangen. Maar in sommige gevallen is aan het einde van een diagnostiek-traject nog niet helemaal duidelijk of nu echt sprake is van ASS of misschien van een andere stoornis. In zo’n geval wordt vaak uitgegaan van een werkdiagnose of voorlopige diagnose. Op basis daarvan wordt een plan gemaakt voor begeleiding/behandeling en gaandeweg zal dan duidelijker worden hoe de problemen van je kind uiteindelijk precies begrepen moeten worden. Een (werk)diagnose schetst in ieder geval een kader wat je van je kind wel of niet mag en kunt verwachten. 

Diagnostiek bij kinderen

Uit onderzoek blijkt dat vroege interventie kinderen met (een vermoeden van) autisme kan helpen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Om in aanmerking te komen voor vroege interventie is een ‘officiële diagnose’ lang niet altijd nodig, een vermoeden is bij jonge kinderen vaak genoeg. Een diagnostisch traject is vooral bedoeld om de sterke en minder goed ontwikkelde eigenschappen van een kind zorgvuldig in kaart te brengen. Aan de hand hiervan kan begeleiding of behandeling worden geboden. Bij heel jonge kinderen worden meestal de ouders getraind zodat zij zelf hun kind thuis kunnen begeleiden. Het gaat dan vooral om het oefenen van sociale vaardigheden.

Het diagnostiek-traject

In het onderzoek wordt informatie verzameld bij verschillende personen, zoals: ouders/verzorgers, leidster van een dagverblijf of de leerkracht van school, andere hulpverleners die bij het kind betrokken zijn, specialisten van de organisatie waar het kind voor diagnostiek wordt gezien. Daarnaast wordt op verschillende manieren verkregen, namelijk d.m.v.: vragenlijsten, gesprekken, verslagen van eerdere/andere hulpverlening, directe observatie van het kind in verschillende situaties (bijvoorbeeld in samenspel met de ouder, tijdens spel met een professional, op school, of thuis). Kortom, we gaan gedegen en voorzichtig te werken en vooral sámen op zoek naar een passende diagnose. 

Onze mogelijkheden bij (vermoeden) autisme:

Autisme-onderzoek
Autisme-begeleiding
Sociaal – Emotionele ontwikkeling
Consultatie
Psycho-educatie
Ouder-coaching
COMET voor een negatief zelfbeeld
Leren leren met ASS
Trainingen en workshops
En nog veel meer …

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo