Dyslexie en Dyscalculie

Als leren niet vanzelf gaat…   

Leren op school lukt niet altijd even goed. Dit kan tijdelijk zijn bijvoorbeeld omdat een kind zich even niet lekker voelt. Als de intelligentie er wel is maar het kind kan toch niet goed meekomen op school dan kan er sprake zijn van een leerprobleem. Er kan dan sprake zijn van moeilijkheden met het verwerken van de informatie in de hersenen, zoals bijvoorbeeld bij dyslexie en dyscalculie het geval is.

Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en soms ook schrijven in verhouding tot de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam. Dit terwijl een leerling wel over een gemiddelde tot goede intelligentie beschikt. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren, dyslexie wordt dan ook wel als primaire diagnose bestempeld. Dyslexie kan negatieve gevolgen hebben voor het sociaal emotioneel functioneren van een leerling, zeker als problemen niet tijdig worden herkend. Faalangst, psychosomatische klachten en een verminderd welbevinden kunnen zich ontwikkelen. Remediërende maatregelen (extra ondersteuning), compenserende maatregelen (tijdsverlening of het gebruik mogen maken van een computer) en dispenserende maatregelen (vrijstellingen voor bepaalde taken) zijn dan ook vaak hard nodig!

Dyscalculie

Dyscalculie is een andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van schoolse rekenvaardigheden, die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie en/of onderwijs. Leerlingen met dyscalculie hebben veel moeite met het verwerven van bepaalde basisvaardigheden bij het rekenen. Zo kan het leren van de betekenis van getallen, hoeveelheden en symbolen lastig zijn. Dyscalculie gaat vaak samen met andere beperkingen, zoals problemen met klokkijken, geheugenproblemen en spellingsmoeilijkheden. Er lijkt sprake te zijn van een aangeboren en erfelijke stoornis met een neurobiologische achtergrond.

%

van de kinderen heeft dyslexie

%

van de kinderen heeft dyscalculie

Belangrijk is het vooral dat een leerprobleem wordt onderkent. Wanneer men weet wat het probleem is, kan er ook door school rekening gehouden worden met de eventuele beperking. Zo kan de begeleiding tijdens de schoolperiode ook beter worden afgestemd op wat het kind of de jongere nodig heeft. Daarnaast is het voor kind of de jongere ook goed om te weten waarom hij/zij tegen bepaalde dingen aanloopt.
Met de juiste begeleiding kunnen leerproblemen verminderen en kunnen kinderen leren omgaan met hun uitdagingen.

Hierdoor komt het plezier in leren en naar school gaan weer terug en groeit ook het zelfvertrouwen.

Signaleren

Als je als ouder merkt dat je kind moeite heeft met leren is het verstandig om hierover te praten met de leerkracht. Hoe eerder de  gesignaleerd wordt, hoe beter! Een leerstoornis is niet makkelijk te herkennen. Sommige begaafde kinderen ontwikkelen bovendien compensatiemiddelen, waardoor ze hun probleem langer verbergen. Belangrijk is het dan ook om te letten op de volgende signalen:

  • Concentratieproblemen 
  • Een gebrek aan aandacht voor detail, of te veel aandacht voor detail
  • Een hekel hebben aan lezen 
  • In een langzaam tempo werken
  • Moeilijkheden om abstracte ideeën te begrijpen
  • Moeite met het volgen van aanwijzingen
  • Problemen om dingen te onthouden
  • Minder goed ontwikkelde sociale vaardigheden
  • Storend gedrag

Advies

Wanneer je vermoedt dat jouw kind een leerstoornis heeft, wil je natuurlijk snel aan de slag. Hoe pak je zoiets nu goed aan? Breng allereerst in kaart welke signalen je herkent en probeer concreet te maken in welke situaties je dit opmerkt. Mogelijk kan jouw kind hulp krijgen van docenten of logopedisten. Wellicht kunnen er speciale lesmethoden of bepaalde technologieën en technologische hulpmiddelen worden ingezet. Het kan soms nuttig zijn om wijzigingen aan te brengen in het klaslokaal of een aparte werkplek te organiseren met een koptelefoon. Een leerstoornis kun je niet oplossen, maar met begeleiding kan je kind zijn of haar vaardigheden wel verhogen en beter leren omgaan met het probleem.

Ons aanbod bij (vermoeden) dyslexie of dyscalculie

Onderzoek
Behandeling
Advies & Consultatie
Psycho-educatie
Ouder- en/of leerkracht training
Leren leren met dyslexie / dyscalculie
Trainingen en workshops
En nog veel meer …

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo