Begeleiding en Training

Trainingen en begeleidingen op school en in de klas

Orthopedagoog Westland Delfland biedt hulp aan alle kinderen, leerkrachten en ouders die een onderwijssteuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij ondersteunen wij ook actief scholen om hun onderwijs zo goed mogelijk in te richten voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Dit doen wij door middel van het in kaart brengen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en het maken van een passend en persoonlijk plan met oog voor het kind, zijn/haar ouders, de leerkracht en de school. Soms is het prettig om daarbij een gerichte vorm van ondersteuning, bijvoorbeeld middels een training in te zetten. Trainingen kunnen zowel individueel als groepsgewijs vormgegeven worden. Hieronder zetten we graag de diverse mogelijkheden voor u uiteen.

 

Leren Leren 

Dat je kunt leren is van groot belang voor goede schoolprestaties. Vooral de overgang naar het voortgezet onderwijs vraagt veel van kinderen op het gebied van studievaardigheden en zelfstandig kunnen leren. Orthopedagoog Westland Delfland begeleidt en ondersteunt leerlingen en scholen hierbij. In een training ‘Leren leren’ worden leerlingen zich bewust van hun eigen leerproces en leermotivatie. Daarnaast leren ze vooral om kritisch en doelgericht te denken. De training leren leren besteedt onder andere aandacht aan:

 • Plannen en organiseren
 • Leesstrategieën
 • Geheugensteuntjes en trucjes
 • Structuur aanbrengen en overzicht bewaren
 • Voorbereiding op de brugklas
 • Voorbereiding op de examens

We bekijken samen wat een leerling nodig heeft en betrekken daarbij vooral de leerling zelf bij het opstellen van zijn/haar doelen. 

Mindset Training

Natuurlijk zijn er kinderen die uitdagingen met plezier aangaan, hard werken en zich zelden uit het veld laten slaan door tegenslagen. Deze leerlingen beschikken over het algemeen over een groei mindset. Echter zien we dat de meeste kinderen een voorkeur hebben voor makkelijke opdrachten, liever geen fouten maken en zich stom en dom kunnen voelen wanneer een opdracht hen niet in een keer goed lukt. Deze kinderen functioneren vanuit een zogenaamde vaste mindset. De manier waarop kinderen over hun intelligentie, capaciteiten en mogelijkheden denken (hun mindset), heeft veel invloed op hun resultaten en ontwikkeling. Een vaste mindset kan de ontwikkeling dan ook flink belemmeren en veroorzaakt vaak een zekere vorm van faalangst. Een groei mindset daarentegen zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen en is vaak onmisbaar om mooie resultaten op school te kunnen halen en te blijven halen. 

Tijdens onze mindset training leren kinderen hun vaste mindset dan ook om te buigen naar een groei mindset. Op deze manier leren zij om het beste uit zichzelf te halen. Training richt zich onder andere op het aangaan van uitdagingen, het leren fouten maken, het inzetten van doorzettingsvermogen, het stellen van doelen en het doorlopen van de leerkuil. 

Training Executieve Functies

Op school, tijdens het buitenspelen of thuis; onze hersenen gebruiken op elk moment van de dag vaardigheden om activiteiten te organiseren, te focussen en impulsen onder controle te houden. Deze vermogens noemen we executieve functies. Leerlingen die sterkere executieve vaardigheden ontwikkelen, hebben meer controle over hun eigen werk en presteren beter. Vaak verbeteren de schoolresultaten, het gevoel van regie en autonomie en de competentiebeleving. Een kind leert letterlijk het beste uit zichzelf te halen. Als een kind deze functies niet of onvoldoende kan inzetten, kan dit leiden tot een vertraging in de ontwikkeling of verminderde schoolprestaties. Orthopedagoog Westland Delfland biedt gerichte trainingen aan om de executieve functies bij leerlingen te verbeteren. Leerlingen krijgen daarbij vooral zelf de tools in handen om concreet aan de slag te gaan met hun werk en om hun werkhouding en taakaanpak te verbeteren. 

Faalangsttraining

Er is sprake van faalangst als iemand dusdanig door zijn angsten wordt belemmerd om tot functioneren te komen, waardoor er sprake is van onderpresteren. Een bepaald niveau van spanning kan bevorderlijk werken op de resultaten. Echter wordt dit een probleem als deze spanning de leerling blokkeert in het leveren van prestaties. Vaak is er sprake van een negatief zelfbeeld. Slechte resultaten veroorzaakt door de faalangst, versterken dit negatieve beeld. Dit kan zich uiten in problemen, zoals; buikpijn, slaapproblemen en schoolverzuim. Wij bieden faalangsttrainingen aan in een vertrouwde omgeving (thuis of op school). Wij maken hiervoor gebruik van 8 sessies van maximaal een uur. De training vindt individueel plaats of in kleine groepjes. Hiervoor maken we onder andere gebruik van het Vriendenprogramma. Ook kan er gekozen worden voor één van de andere trainingen zoals; Je Bibbers de Baas, Overwin je Faalangst of Eerste Hulp bij Faalangst.

Werkgeheugentraining

Een goed getraind werkgeheugen heeft een uitwaaierend effect op afleidbaarheid, volgehouden aandacht en allerlei schoolse vaardigheden. Cogmed is een wetenschappelijk onderbouwde training voor het werkgeheugen. In een trainingsperiode van ongeveer 5 weken, is men dankzij Cogmed in staat om de capaciteit van het werkgeheugen te vergroten.  De duur en intensiteit van de training kan naar wens worden aangepast. Onderzoek en ervaring leert, dat Cogmed aanzienlijke en langdurige positieve resultaten geeft m.b.t. het algehele cognitieve functioneren. Cogmed draagt bij aan een betere aandacht en betere prestaties op school (kinderen), thuis en op het werk. Elke trainingsdag begeleidt het Cogmed JM/RM trainingsprogramma de leerling door verschillende oefeningen. Deze oefeningen zijn speciaal gemaakt voor het trainen van zowel het visuele als het verbale werkgeheugen. De moeilijkheidsgraad van de oefeningen past zich continu aan op de prestaties van de leerling. Van de ouders van een kind wordt verwacht dat zij het kind coachen en motiveren tijdens de training. Omdat de coachbegeleiding via de telefoon en via het internet wordt gedaan, kan de training gewoon thuis of zelfs op school plaatsvinden.

Cogmed kan gebruikt worden door iedereen die zijn/haar concentratie wil verbeteren. Cogmed is voor zowel kinderen als volwassenen geschikt.  Het kan zinvol zijn bij onder andere AD(H)D, leerproblemen, dyslexie, rekenproblemen, ASS, DCD, hoogbegaafdheid en NAH.

 • Kinderen: voor betere prestaties op het gebied van concentratie op o.a. schoolwerk
 • Volwassenen: voor de eisen die het dagelijks leven aan ons stelt zijn een goede aandacht en concentratie van groot belang.
 • Leidinggevenden: bij succes op het werk speelt een goed werkgeheugen een belangrijke rol.
 • Ouderen: de capaciteit van het werkgeheugen kan hersteld worden tot het niveau van jonge volwassenen.

Herkennen van problemen met het werkgeheugen

Mocht u in onderstaande lijst veel van een leerling herkennen dan kan de Cogmed werkgeheugentraining zinvol zijn. Voorbeelden van problemen met het werkgeheugen zijn:

 • Hij/zij heeft moeilijkheden met het onthouden van lange instructies of een opeenvolging van instructies.
 • Hij/zij kan zich moeilijk concentreren op werk als hij/zij niet extreem gemotiveerd is.
 • Als er iets mis gaat bij het werk is hij/zij snel van slag.
 • Hij/zij is erg veeleisend – zo veeleisend dat alles veel tijd kost.
 • Hij/zij is vaak aan het dagdromen tijdens het werk.
 • Hij/zij heeft problemen met het beginnen van een taak.
 • Hij/zij heeft problemen met het onthouden van een geschreven tekst en moet het een paar keer opnieuw lezen voordat hij/zij het begrijpt.
 • Hij/zij heeft moeilijkheden met het oplossen van rekenopgaven waarbij het nodig is om veel informatie te onthouden.
 • Hij/zij heeft problemen met het volgen van een gesprek of verhaal.
 • Hij/zij heeft moeite met het plannen en organiseren van zijn/haar werk, bijvoorbeeld in welke volgorde bepaalde taken gedaan zouden moeten worden en hoeveel tijd nodig is om de taken te volbrengen.
 • Hij/zij heeft moeite met het organiseren van het dagelijks leven, zoals het meenemen van het juiste materiaal naar huis, afmaken van activiteiten en vervolgens weer meenemen naar school.
 • Hij/zij is snel afgeleid.
 • Hij/zij heeft geen goed inschattingsvermogen qua tijd, bijvoorbeeld het niet goed begrijpen hoe lang een uur is, of moeilijkheden met op tijd komen.
 • Hij/zij raakt regelmatig dingen kwijt of weet niet meer goed waar spullen opgeborgen zijn.
 • Hij/zij vergeet regelmatig wat hij/zij ook alweer kwam doen in een bepaalde kamer van het huis.

Bij 80% van de gebruikers die de volledige training hebben doorlopen is duidelijke verbetering zichtbaar wat betreft het concentratie- en redeneervermogen. Ook ouders en leraren zien bij de kinderen verbeteringen in het dagelijks leven: op het vlak van het de sociale vaardigheden, het nemen van initiatieven en dingen kunnen onthouden. Taken als bijvoorbeeld huiswerk worden meer zelfstandig gedaan. Een jaar na de training geven 79% van de ouders aan dat de verbeteringen als gevolg van de training stand hebben gehouden, of zelfs nog sterker zijn ontwikkeld.

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo