Ouderschap

Meer dan het krijgen van een kind… 

Bij Orthopedagoog Westland Delfland werken we niet alleen met kinderen, maar vanzelfsprekend ook met hun ouders. Vaak hebben we het met hen over ouderschap; een begrip wat veel meer omhelst dan alleen de opvoeding. Het krijgen van een kindje brengt een grote verandering met zich mee. Niet alleen ben je ineens een ouder en heb je een rol als opvoeder, daarnaast ben je ook nog steeds partner, kind, werknemer, vriend, buurman etc. Het krijgen van een kindje verandert ook veel in deze andere rollen.

BIJSTELLEN OF ACCEPTEREN?

Verwachtingen

Als je vooraf aan mensen zou vragen hoe zij zich het ouderschap voorstellen, krijg je altijd verhalen te horen op basis van verwachtingen. Verwachtingen over hoe het zou zijn om ’s avonds je kindje naar bed te brengen. Verwachtingen over hoe het zou zijn om zélf een kindje op te voeden. We zien dat ouders waarbij de realiteit vervolgens aansluit bij de verwachting vaak groeien in zelfvertrouwen en positief in de opvoeding staan. Maar wat nu als de verwachting vooraf niet aansluit bij de realiteit? Dan geldt vaak het omgekeerde; ouders verliezen hun zelfvertrouwen en ervaren de opvoeding als zwaar, stressvol en intens.

GOED VOORBEELD, DOET VOLGEN

Ouder als rolmodel

Onderzoek heeft laten zien dat de levensvaardigheden van ouders, voorspellend zijn voor de mate waarin zich problemen in de opvoeding voordoen. Onder levensvaardigheden worden bijvoorbeeld de vaardigheden voor plannen en organiseren, emotie-regulatie en stressbestendigheid verstaan. Hierbij geldt; hoe beter ontwikkeld bovenstaande levensvaardigheden van ouders, hoe minder gedragsproblemen worden ervaren binnen de opvoeding. Je bent hierin als ouder als het ware een rolmodel of voorbeeld voor je kindje. 

Ouderschap is een onvoorwaardelijke en tijdloze verbintenis tussen ouder en kind. Het is een belangrijk deel van de identiteit van jou als ouder. Immers; hoe je in het leven staat bepaald grotendeels jouw opvoedingsstijl. Dat maakt ouderschap daarmee ook gelijk kwetsbaar. We zien vaak dat wanneer de opvoeding niet vanzelf gaat, ouders dit als falen kunnen ervaren. 

OUDER-KIND INTERACTIE

Ouderbegeleiding

Bij Orthopedagoog Westland Delfland bieden we ouderbegeleiding aan. Onze huidige maatschappij is vaak ingericht op symptoombestrijding. Bij kinderen die probleemgedrag laten zien, kan dat leiden tot onterechte diagnoses, medicalisering en het onvoldoende aansluiten bij de behoeften van het kind. Belangrijk vinden we het dan ook om altijd eerst met jullie als ouders goed de tijd en de ruimte te nemen om te begrijpen wat er gebeurt in de interactie tussen ouder en kind. Samen kijken we naar welke patronen leiden tot welke reacties. 

VOOR OUDERS, VOOR OPVOEDERS

Doelgroep

We richten ons op ouders die stress, vermoeidheid, spanning of strijd ervaren binnen hun opvoeding als gevolg van veronderstelde gedragsproblemen bij het kind. Onze systeemtherapeuten kijken samen met jullie als ouders naar onder andere je eigen geschiedenis, je eigen opvoeding en je eigen systeem. Daarnaast kijken we naar hetgeen je hiervan meeneemt in je eigen opvoeding. Ook kijken we naar de levensvaardigheden waarover je zelf al als ouder beschikt en hoe we deze kunnen verstevigen. Sámen kijken we naar jullie krachten als gezin, jouw kwaliteit als ouder en de hulpbronnen om jullie heen. 

Ons aanbod voor ouders:

Ouderbegeleiding
Advies & Consultatie
Psycho-educatie
Systeemtherapie
Traumaverwerking
Psychomotorische Gezinstherapie
Trainingen en workshops
En nog veel meer …

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo