Vergoede en particuliere zorg

Wat wordt vergoed?

Orthopedagoog Westland Delfland werkt onafhankelijk van de gemeentes en heeft met hen dan ook geen contracten afgesloten. Ouders (of scholen) kunnen ons op eigen initiatief benaderen, er is géén verwijzing nodig. Gezamenlijk bepalen we welk onderzoek of begeleidingstraject wij inzetten, zonder deze keuze te moeten laten afhangen van een al reeds vooraf bepaald budget. Hiernaast heeft dit als voordeel dat er relatief meer tijd effectief aan ouders en kind kan worden besteed, daar er minder administratie (notuleren en declareren) noodzakelijk is dan wanneer er sprake is van vergoede zorg. De bijbehorende administratieve lasten horende bij het afsluiten van de contracten met gemeenten is te groot voor een kleine praktijk. Hierdoor wordt u vaak niet automatisch naar ons doorverwezen.

Toch is het wel mogelijk om een vergoed onderzoek en/of traject aan te vragen, lees hieronder meer over deze mogelijkheden. 

Vergoedingen vanuit een PGB
Iedereen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, komt in principe in aanmerking voor een PGB. Dit is een geldbedrag waarmee zorg en begeleiding kan worden ingekocht. Vaak wordt dit ingezet voor mensen met een beperking, een aandoening of een stoornis. Of je in aanmerking komt voor een PGB ligt niet aan het inkomen, maar aan een aantal specifieke voorwaarden. Meer informatie omtrent het aanvragen van een PGB, vindt u hier: https://www.zorgwijzer.nl/faq/pgb. In geval van een PGB betreffende jeugdzorg is er altijd een zorgregisseur nodig.

 

Samenwerkingsverband en zorgbudget
Sinds de invoering van het passend onderwijs krijgen samenwerkingsverbanden van scholen een zorgbudget toegekend. Dat kunnen scholen vervolgens inzetten om kinderen met een zorgvraag op school te ondersteunen. Eventueel is het mogelijk om een externe deskundige hieruit te betalen. Ook het uitvoeren van onderzoeken kan en mag vanuit dit budget worden betaald.

De school van uw kind kan een aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband om onze diensten vergoed te krijgen.

 

Zorg in Natura (ZIN)
Kies je voor zorg in natura? Dan bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar welke zorgorganisatie of leverancier jouw zorg of voorziening levert. Je kunt dan bijvoorbeeld niet zelf bepalen door wie, hoe laat en hoe je wordt geholpen. Elke gemeente, elke zorgverzekeraar en elk zorgkantoor heeft afspraken gemaakt met een aantal zorgorganisatie en leveranciers. Daar mag je meestal tussen kiezen. Je hebt niet veel keuze, maar je hoeft zelf niets te regelen. Je hoeft ook geen administratie bij te houden voor de zorg die je krijgt. De nadelen van zorg in natura is dat er slechts een beperkt aantal ‘aandoeningen’ vallen onder de vergoede zorg. Vaak is hiervoor op voorhand al een diagnose en/of ernstig vermoeden van een diagnose voor nodig. De richting van het onderzoek is hiermee op voorhand dus vaak al bepaald. Wat betreft zorg in natura wordt er een onderscheid gemaakt tussen vergoede en niet- vergoede zorg. 

In Westland, Midden-Delfand, Delft, Den Haag, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Rijswijk zijn wij voor jeugdhulp met verwijzing aangesloten bij Stichting Klimkoord. Op deze manier kunnen wij binnen kwaliteitsnormen samenwerken met andere kleinschalige zorgverleners. Als u bent doorverwezen door uw huisarts of de gemeente (afhankelijk van uw woonplaats wordt dit de jeugdconsulent, wijkteam of team jeugd en gezin genoemd) dan wordt onze inzet binnen bestaande afspraken vergoed.


Vergoeding vanuit de zorgverzekering (18 jaar en ouder)
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt vergoed door de basisverzekering. Het is wel goed om te controleren of een GGZ-instelling een contract heeft afgesloten met een zorgverzekeraar. Anders betaalt u mogelijk een deel zelf. Orthopedagoog Westland Delfland heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeringen. Het kan dus zo zijn dat u een (klein) deel van de kosten zelf moet betalen. 

  

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo