Vergoede en particuliere zorg

Wat wordt vergoed?

Orthopedagoog Westland Delfland werkt onafhankelijk van de gemeentes en heeft met hen dan ook geen contracten afgesloten. Ouders (of scholen) kunnen ons op eigen initiatief benaderen, er is géén verwijzing nodig. Gezamenlijk bepalen we welk onderzoek of begeleidingstraject wij inzetten, zonder deze keuze te moeten laten afhangen van een al reeds vooraf bepaald budget. Hiernaast heeft dit als voordeel dat er relatief meer tijd effectief aan ouders en kind kan worden besteed, daar er minder administratie (notuleren en declareren) noodzakelijk is dan wanneer er sprake is van vergoede zorg. Gelukkig zijn er vaak genoeg mogelijkheden om onze zorg alsnog wél vergoed te krijgen.

Zie hiervoor onderstaande opties voor vergoede zorg

School

Sommige scholen staan open voor het betalen van een deel of de gehele kosten van bijvoorbeeld intelligentieonderzoek of begeleiding. Dit is echter afhankelijk van bepaalde voorwaarden en de specifieke hulpvragen die er liggen. Het kan echter wel zo zijn dat de school dan enige inspraak wil over de invulling van een traject – bespreek dit van tevoren goed zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Maar … er zal echter nooit inhoudelijk overleg plaatsvinden zonder dat je daar zelf toestemming voor hebt gegeven, zelfs niet als school betaalt! Als ouder heb je hierin altijd de regie. 

PGB

Stappenplan aanvraag bij gemeente

Omdat de precieze route per gemeente verschilt, hebben we het stappenplan zo algemeen mogelijk gehouden.

 • Neem contact op met het SKT (Sociaal Kernteam Westland) of het wijkteam van je gemeente. Weet je niet of jouw gemeente dat heeft of waar je het vindt? Zoek dan op de website van je gemeente of bel je gemeentekantoor.
 • Het buurtteam, wijkteam of je contactpersoon gaat met je in gesprek om de situatie in te schatten. Als ze denken dat gespecialiseerde hulp wenselijk is, zullen ze in eerste instantie altijd proberen te verwijzen naar een gecontracteerde zorgverlener.
 • Je moet dan aan kunnen tonen waarom Orthopedagoog Westland Delfland voor jullie de meest passende zorgverlener is. Het helpt als je daarbij een ondersteuningsplan kunt voorleggen aan degene die je aanvraag beoordeelt. Geef het tijdig bij ons aan als je een ondersteuningsplan nodig hebt, het kan 1-2 weken duren voor wij dit kunnen aanleveren, en soms is er nog een intake of telefonisch contact nodig zodat wij een compleet beeld hebben.
 • De gemeente gaat beoordelen of ze je aanvraag gaan vergoeden, en voor welk maximaal bedrag. Soms wordt niet het volledige traject of onderzoek vergoed. De gemeente geeft vervolgens een beschikking af waarin staat welk bedrag er besteed mag worden en in welke periode je het moet besteden.

Zodra de beschikking is afgegeven, kan het papierwerk in orde gemaakt worden. Dit kan de vorm van een maatwerkconstructie aannemen, maar meestal moet er een zorgovereenkomst van de sociale verzekeringsbank (SVB) worden ingevuld. Mail ons zodra je een beschikking hebt ontvangen, dan kunnen wij je helpen de juiste papieren op de juiste manier in te vullen. Hiermee bespaar je jezelf extra werk en onnodig wachten.

Het beheren van een Persoonsgebonden Budget (PGB)

Je hebt succesvol de aanvraag bij de gemeente doorlopen, er is een beschikking afgegeven en je hebt de juiste formulieren ingevuld en aangeleverd bij de SVB. Gefeliciteerd, je bent nu de trotse beheerder van een PGB (waarschijnlijk) voor je kind!

Daar horen belangrijke verantwoordelijkheden bij:

 1. Je krijgt een account van de SVB (of het PGBPortaal) waar je je budget kunt beheren. Je kunt daar inzien hoeveel er al is uitgekeerd, wat er nog te besteden is, en binnen welke periode dat bedrag besteed moet worden.
  Let op: Orthopedagoog Westland Delfland houdt niet bij hoeveel zorg je al hebt afgenomen of hoeveel consulten je nog in kunt plannen voor je budget op is.
 2. Facturen worden altijd naar ouders/verzorgers gestuurd. Deze dien je zelf zo snel mogelijk te uploaden bij de SVB of in het PGBPortaal.
  De SVB betaalt alleen aan de zorgverlener uit, niet aan ouders.
 3. Als er iets niet in orde is met een factuur waardoor de SVB niet aan ons kan uitbetalen (verkeerd uurtarief, onbekend product, etc.) dan vragen we je dit zo snel mogelijk aan ons te laten weten zodat wij indien nodig aanpassingen kunnen maken.
 4. Orthopedagoog Westland Delfland zal nooit de datum van een factuur aanpassen om te zorgen dat verleende zorg binnen de looptijd van het PGB valt.
 5. Een persoonsgebonden budget is persoonsgebonden. Dat betekent dat er geen facturen opgemaakt zullen worden voor andere gezinsleden of een ander type dienstverlening dan waarvoor de zorgovereenkomst is opgesteld.
 6. Het kan zijn dat de gemeente een uur- of totaaltarief beschikt heeft dat niet toereikend is voor onze geleverde zorg. Dat betekent dat je een aparte factuur krijgt voor de SVB, en een aparte factuur voor je eigen bijdrage.
 7. Verlenging van de overeenkomst moet je zelf tijdig regelen. Indien nodig kunnen wij opnieuw een onderbouwing voor je schrijven.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van vergoeding voor onze zorg. Er komt vaak behoorlijk wat geregel en papierwerk bij kijken, waardoor het gemiddeld 2 tot 3 maanden duurt voordat alles rond is. Als er daarvoor al afspraken hebben plaatsgevonden, zijn die vaak voor eigen rekening.

Tijdige betaling van facturen is altijd je eigen verantwoordelijkheid, ook als er vergoeding onderweg is.

Stichting Klimkoord

In Westland, Midden-Delfand, Delft, Den Haag, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Rijswijk zijn wij voor jeugdhulp met verwijzing aangesloten bij Stichting Klimkoord. Op deze manier kunnen wij binnen kwaliteitsnormen samenwerken met andere kleinschalige zorgverleners. Als u bent doorverwezen door uw huisarts of de gemeente (afhankelijk van uw woonplaats wordt dit de jeugdconsulent, wijkteam of team jeugd en gezin genoemd) dan wordt onze inzet binnen bestaande afspraken vergoed.  

Particulier

Orthopedagoog Westland Delfland werkt onafhankelijk. Dat betekent dat wij geen contracten hebben met scholen, gemeenten en/of zorgverzekeraars. Hierdoor staat het u vrij om te kiezen voor het soort behandeling en/of onderzoek dat u wenst. U kunt dan ook op eigen initiatief, zonder verwijzing, bij ons terecht.

Zorgverzekering

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt vergoed door de basisverzekering. Het is wel goed om te controleren of een GGZ-instelling een contract heeft afgesloten met een zorgverzekeraar. Anders betaalt u mogelijk een deel zelf. Orthopedagoog Westland Delfland heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeringen. Het kan dus zo zijn dat u een (klein) deel van de kosten zelf moet betalen. 

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo