Vergoede en particuliere zorg

Wat wordt vergoed?

Orthopedagoog Westland Delfland werkt onafhankelijk van de gemeentes en heeft met hen dan ook geen contracten afgesloten. Ouders (of scholen) kunnen ons op eigen initiatief benaderen, er is géén verwijzing nodig. Gezamenlijk bepalen we welk onderzoek of begeleidingstraject wij inzetten, zonder deze keuze te moeten laten afhangen van een al reeds vooraf bepaald budget. Hiernaast heeft dit als voordeel dat er relatief meer tijd effectief aan ouders en kind kan worden besteed, daar er minder administratie (notuleren en declareren) noodzakelijk is dan wanneer er sprake is van vergoede zorg. De bijbehorende administratieve lasten horende bij het afsluiten van de contracten met gemeenten is te groot voor een kleine praktijk. Hierdoor wordt u vaak niet automatisch naar ons doorverwezen.

Toch is het wel mogelijk om een vergoed onderzoek en/of traject aan te vragen, lees hieronder meer over deze mogelijkheden. 

School

Sinds de invoering van het passend onderwijs krijgen samenwerkingsverbanden van scholen een zorgbudget toegekend. Dat kunnen scholen vervolgens inzetten om kinderen met een zorgvraag op school te ondersteunen. Eventueel is het mogelijk om een externe deskundige hieruit te betalen. Ook het uitvoeren van onderzoeken kan en mag vanuit dit budget worden betaald.

De school van uw kind kan een aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband om onze diensten vergoed te krijgen.

PGB

Iedereen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, komt in principe in aanmerking voor een PGB. Dit is een geldbedrag waarmee zorg en begeleiding kan worden ingekocht. Vaak wordt dit ingezet voor mensen met een beperking, een aandoening of een stoornis. Of je in aanmerking komt voor een PGB ligt niet aan het inkomen, maar aan een aantal specifieke voorwaarden. Meer informatie omtrent het aanvragen van een PGB, vindt u hier: https://www.zorgwijzer.nl/faq/pgb. In geval van een PGB betreffende jeugdzorg is er altijd een zorgregisseur nodig.

Stichting Klimkoord

In Westland, Midden-Delfand, Delft, Den Haag, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en Rijswijk zijn wij voor jeugdhulp met verwijzing aangesloten bij Stichting Klimkoord. Op deze manier kunnen wij binnen kwaliteitsnormen samenwerken met andere kleinschalige zorgverleners. Als u bent doorverwezen door uw huisarts of de gemeente (afhankelijk van uw woonplaats wordt dit de jeugdconsulent, wijkteam of team jeugd en gezin genoemd) dan wordt onze inzet binnen bestaande afspraken vergoed.  

Particulier

Orthopedagoog Westland Delfland werkt onafhankelijk. Dat betekent dat wij geen contracten hebben met scholen, gemeenten en/of zorgverzekeraars. Hierdoor staat het u vrij om te kiezen voor het soort behandeling en/of onderzoek dat u wenst. U kunt dan ook op eigen initiatief, zonder verwijzing, bij ons terecht. 

Zorgverzekering

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt vergoed door de basisverzekering. Het is wel goed om te controleren of een GGZ-instelling een contract heeft afgesloten met een zorgverzekeraar. Anders betaalt u mogelijk een deel zelf. Orthopedagoog Westland Delfland heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeringen. Het kan dus zo zijn dat u een (klein) deel van de kosten zelf moet betalen. 

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo