Dyslexie

Als je deze zin niet snel kan lezen, heb je dan meteen dyslexie?

 

orthopedagoog westland Delflandlaan dyslexie

Wat is dyslexie?

Heeft mijn kind dyslexie?
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Hierbij worden drie belangrijke kenmerken genoemd:

 • Het probleem is hardnekkig
 • Er is een automatiseringsprobleem
 • Het verdwijnt niet met extra hulp en aandacht

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en soms ook schrijven in verhouding tot de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam. Dit terwijl een leerling wel over een gemiddelde tot goede intelligentie beschikt. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren, dyslexie wordt dan ook wel als primaire diagnose bestempeld. Zo’n 4% van de leerlingen heeft een vorm van ernstige enkelvoudige dyslexie.

Dyslexie is deels erfelijk bepaald. Als één van de ouders dyslexie heeft, is de kans dat een kind dyslexie heeft zo’n 40 – 50 %. Hebben beide ouders dyslexie dan is deze kans zo’n 80%. Dyslexie komt daarnaast bij jongens vier keer zo veel voor als bij meisjes.

Dyslexie kan negatieve gevolgen hebben voor het sociaal emotioneel functioneren van een leerling, zeker als problemen niet tijdig worden herkend. Faalangst, psychosomatische klachten en een verminderd welbevinden kunnen zich ontwikkelen. Remediërende maatregelen (extra ondersteuning), compenserende maatregelen (tijdsverlening of het gebruik mogen maken van een computer) en dispenserende maatregelen (vrijstellingen voor bepaalde taken) hebben vaak een positief effect op het sociaal emotioneel functioneren van een kind. 

Algemene kenmerken:

 • Problemen met het onderscheiden van klanktotalen, traag leestempo
 • Specifieke spellingsproblemen, moeite met het schrijven van teksten
 • Moeite met het leren en onthouden van reeksen (tafels, spellingsregels etc.)
 • Moeite met begrijpend lezen
 • Moeite met het uit het hoofd kunnen leren
 • Moeite met hardop voorlezen
 • Het nauwkeurig lezen van een tekst kost veel tijd en moeite
 • Zwak mondeling en schriftelijk taalgebruik
 • Soms een moeilijk leesbaar handschrift

Dyslexie

Onze mogelijkheden:

 • Dyslexieonderzoek
 • Didactisch onderzoek
 • Dyslexiebehandeling
 • Consultatie
 • Psycho-educatie
 • Remedial Teaching
 • Leren leren met dyslexie
 • Trainingen en Workshops

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo