ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder  

 

orthopedagoog westland Delflandlaan adhd

Wat is ADHD?

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Vertaald naar het Nederlands Aandachttekort en Hyperactiviteit stoornis. ADHD wordt gekenmerkt door symptomen van onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit die niet overeenkomen met het ontwikkelingsniveau en een negatieve invloed hebben op het sociale functioneren en het functioneren op school of werk.

Vormen van ADHD

Er bestaan verschillende vormen van ADHD. Over het algemeen wordt er onderscheid gemaakt tussen drie typen.

 1. Het overwegend onoplettende type: Voornamelijk aandacht- en concentratieproblemen.
 2. Het overwegend hyperactieve type: Voornamelijk onrustig, over beweeglijk en impulsief.
 3. Het gecombineerde type: Een combinatie van aandacht- en concentratieproblemen, over beweeglijkheid en impulsiviteit.

Hierbij worden vaak problemen opgemerkt in de ‘executieve functies’ welke verantwoordelijk zijn voor plannen en organiseren, het werkgeheugen, het reguleren van emoties, motivatie en alertheid.

De Gezondheidsraad (WHO) heeft geconstateerd dat AD(H)D voorkomt bij 2-5% van de schoolgaande kinderen tot 14 jaar. Twee procent van alle kinderen heeft zeer ernstige symptomen. ADHD lijkt bij jongens twee- tot driemaal vaker voor te komen dan bij meisjes. Deels kan dit worden veroorzaakt doordat bij meisjes de problemen vaak anders geuit worden. En dat deze dan niet als ADHD worden (h)erkend, maar bijvoorbeeld als angst of depressie. Bij meisjes lijkt daarnaast vaker sprake te zijn van ADD.

Begeleiding en behandelmogelijkheden bij ADHD

Een behandeling bestaat doorgaans uit verschillende onderdelen en fases.

Psycho-educatie: Meer informatie over wat ADHD inhoudt, wat het voor jou persoonlijk en jouw omgeving betekent. En ook waar de leer- en ontwikkelmogelijkheden liggen en wat sterke kanten zijn van jou en jouw omgeving, die hierbij kunnen helpen. Zowel thuis, op school als bijv. de sportvereniging.

Individuele begeleiding: Persoonlijke coaching om verder uit te zoeken waar jij goed in bent en wat je nodig hebt om beter te leren omgaan met de gevolgen die ADHD voor jou heeft. En hoe je dit kunt bereiken, met eventuele hulp van je omgeving.

Ouderbegeleiding: Persoonlijk toegespitste informatie en (pedagogische) handreikingen om nog beter te kunnen begrijpen welke invloed de ADHD bij uw kind heeft op zijn of haar gedrag. Tot welke interactiepatronen dit heeft geleid en kan leiden binnen het gezin, hoe hier bewuster mee om te gaan. Daarnaast vormgeven hoe u als ouders uw kind kan ondersteunen en begeleiden, en hierbij in kaart brengen waar de mogelijkheden en grenzen hieraan liggen.

Groepstraining: Een groepje van vier tot zes kinderen bij wie ADHD is vastgesteld komt een aantal weken één keer per week samen. Ze doen oefeningen op het gebied van het beter leren beheersen van impulsen, het verbeteren van de concentratie en het versterken van de sociale vaardigheden.

Medicatie: Het kan zijn dat begeleiding en training alleen niet voldoende effect hebben op het verminderen van de problemen en het verbeteren van het functioneren. Dan kan er gekozen worden om, in overleg met een arts of psychiater, medicatie te gaan inzetten en instellen.

Voorbeelden hiervan zijn Ritalin, Medikinet, Equasym en Concerta, allemaal op basis van methylfenidaat. De eerste kortwerkend en de overige merken met gereguleerde afgifte.

Uit onderzoek is gebleken dat medicatie in 70 tot 80% van de gevallen de ADHD-symptomen zichtbaar doet verminderen.

ADHD

Onze mogelijkheden:

 • Onderzoek naar ADHD
 • Behandeling ADHD
 • Intelligentieonderzoek
 • Didactisch onderzoek
 • Consultatie
 • Psycho-educatie
 • COGMET werkgeheugen training
 • Ouder-coaching
 • Leren leren met ADHD
 • Trainingen en workshops
 • En nog veel meer …

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo