Taalontwikkeling & TOS

Taalontwikkelingstoornis 

 

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neuro-cognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

HERKENNEN EN ERKENNEN

KENMERKEN TOS

Praat een kind nog niet of heeft een kind veel moeite met praten of het begrijpen van taal, dan kan het zijn dat er sprake is van een taalachterstand of van een een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het is belangrijk om dit verschil zo vroeg mogelijk te signaleren en om kinderen met TOS zo snel mogelijk te helpen om de taal- en spraakontwikkeling te stimuleren. HIerbij geldt vooral; hoe sneller hoe beter! Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis. Toch wordt TOS niet altijd herkend. Soms wordt gedacht dat het kind niet zo slim is of een ontwikkelingsachterstand of vorm van autisme heeft. Het risico dat TOS niet op tijd wordt herkend, is groter bij kinderen die meertalig zijn. 

 
Kenmerken van kinderen met TOS:
– Deze kinderen kunnen goed horen
– Deze kinderen leren hun moedertaal langzaam en moeizaam;
– Ze hebben een normale intelligentie;
– Ze kunnen klanken en woorden moeilijk onthouden;
– Deze kinderen hebben moeite met de grammatica;
– Deze kinderen vinden daarnaast omgaan met emoties lastig;
– Ook hebben ze vaak moeite met plannen.

VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN

TAALACHTERSTAND OF TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS?

Een taalachterstand is niet hetzelfde als een taalontwikkelingsstoornis. Een taalachterstand kan ontstaan als een kind de taal weinig hoort of spreekt. Door een uitgebreider taalaanbod, haalt het kind de achterstand vaak weer in. We adviseren in deze gevallen vaak een rijke taalomgeving, zowel thuis als op school. Bij een taalontwikkelingsstoornis is er daarentegen meer aan de hand. In dit geval is er iets mis met het aangeboren vermogen om taal te leren. Het proces van de taalontwikkeling verloopt hierdoor afwijkend omdat de hersenen taal niet optimaal verwerken. Het aanbieden van een rijker taalaanbod werkt dan niet. Er is een gespecialiseerd behandelaanbod nodig. 

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

OORZAKEN VAN TOS

TOS is een aanlegstoornis waar het kind in meer of mindere mate last van blijft houden. Er zijn veel verschillen in ernst en uitingsvorm. Een taalachterstand is niet gebaseerd op een aanlegstoornis, maar ontstaat door andere redenen, bijvoorbeeld door middenoorproblemen of een ontoereikend taalaanbod. TOS wordt veroorzaakt door een combinatie van genetische factoren en omgevingsfactoren. Soms zijn ouders bang dat hun kind TOS heeft, omdat zij iets niet goed hebben gedaan. Ze denken bijvoorbeeld dat ze te weinig hebben voorgelezen. Weinig voorlezen, een taalarme opvoeding of problemen met het gehoor veroorzaken echter geen TOS. 

 

TOS

Onze mogelijkheden:

  • Screenend onderzoek naar TOS
  • Begeleiding
  • Consultatie
  • Ouder-coaching
  • Remedial Teaching
  • Behandeling
  • Psycho-educatie
  • Trainingen en workshops
  • En nog veel meer …

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo