Leerontwikkeling

Leren leren en schoolse ontwikkeling

 

DIDACTISCHE ONTWIKKELING

VOORSPRONG OF ACHTERSTAND? 

Wanneer een kind achterblijft ten opzichte van klasgenoten is het belangrijk dat er tijdig in kaart wordt gebracht welke achterstanden er zijn en welke voorzieningen kunnen worden getroffen om de leerling de passende ondersteuning te bieden die nodig is voor verdere ontwikkeling. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor kinderen die een voorsprong hebben op hun klasgenoten. 

De leervaardigheden van een leerling kan worden uitgedrukt in een didactisch leeftijdsequivalent, ofwel DLE-score. Deze DLE geeft in maanden aan hoeveel voorsprong of achterstand een leerling heeft ten opzichte van zijn didactische leeftijdsgenoten. Hiervoor wordt het DLE vergeleken met de didactische leeftijd van het kind op dat moment. De didactische leeftijd wordt uitgedrukt in het aantal maanden onderwijs dat het kind tot op heden heeft gehad. Hierbij gaat men uit van 10 maanden onderwijs per leerjaar, gerekend vanaf groep 3. Een leerling eind groep 4 heeft hiermee een didactische leeftijd van 20 maanden (2 jaren van 10 maanden) en een leerling eind groep 8 een didactische leeftijd van 60 maanden (6 jaren van 10 maanden). Indien een leerling op niveau zit, komen de didactische leeftijd (DL) en het didactische leeftijdsequivalent (DLE) overeen.

Wanneer er sprake is van een achterstand of een voorsprong is extra hulp en begeleiding aan te raden. Dit wordt veelal gedaan op school of door externe remedial teachers. Er wordt dan voor een bepaalde periode een aangepast leerprogramma opgesteld, aansluitend bij de capaciteiten van de leerling. Na een periode van begeleiding wordt een her-test afgenomen om te zien of de periode van extra begeleiding moet worden verlengd.

UITSTROOMPROFIEL

LWOO & PRAKTIJKONDERWIJS

Achterstand < 1,5 jaar op de leerdomeinen inzichtelijk rekenen en begrijpend lezen; komt de leerling niet in aanmerking voor LWOO en neemt deze deel aan de reguliere CITO. Indien er sprake is van een achterstand > 1,5 jaar op twee van de vier leerdomeinen, waarvan tenminste één inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen; leerling komt in aanmerking voor LWOO. Wanneer de achterstand meer dan 3 jaar is op twee van de vier leerdomeinen waarvan tenminste één inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen: leerling komt in aanmerking voor praktijkonderwijs

BASISSCHOOLADVIES

UITSTROOMPROFIEL

 • DLE 30 – PRO (eind groep 5 niveau)
 • DLE 40 – LWOO / VMBO (eind groep 6 niveau)
 • DLE 50 – VMBO B/K (eind groep 7 niveau)
 • DLE 60 – VMBO G/T (eind groep 8 niveau)
 • DLE 70 – HAVO (tot een jaar voorsprong)
 • DLE >70 – VWO (meer dan een jaar voorsprong)

LEERONTWIKKELING

Onze mogelijkheden:

 • Didactisch onderzoek
 • Remedial Teaching
 • Intelligentiemeting
 • Schooladvies
 • Consultatie
 • Trainingen en Workshops
 • En nog veel meer …

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo