Dyslexie / Dyscalculie

Onderzoek, behandeling en begeleiding op het gebied van dyslexie en dyscalculie

Wat?

Orthopedagoog Westland Delfland doet dyslexieonderzoek bij kinderen die niet in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling dyslexie. Dit zijn kinderen die niet structureel E-scores halen op deelleergebieden van de CITO, maar die wel voor langere tijd achter lopen met lezen, rekenen of spellen. Of bij kinderen waarbij er al gedurende langere tijd een vermoeden bestaat van dyslexie en/of dyscalculie. Bij deze leerlingen moet gebleken zijn dat extra ondersteuning geen of onvoldoende effect heeft gehad. Ook bieden wij dyslexie- en dyscalculiebehandelingen. 

Hoe?

Tijdens onderzoek wordt bekeken of bepaalde vaardigheden die vaak uitvallen bij dyslexie en/of dyscalculie beheerst worden. Het gaat dan bij dyslexie om onderzoek naar de voorwaarden voor het lezen en spellen (bijvoorbeeld letterkennis, klankenkennis) en bij het rekenen om het getalbesef en getalbegrip. Daarnaast wordt er gekeken of het kind moeite heeft op andere deelgebieden verklarend voor de problemen met lezen en/of rekenen. Eveneens worden de intelligentie, het geheugen en de concentratie onderzocht. Indien er sprake is van vermoedens van motivatieproblemen, onzekerheid, faalangst of andere gedrags- of sociaalemotionele problemen, wordt dit eveneens meegenomen in het onderzoek.

Een onderzoek neemt ongeveer 3,5 – 4 uur in beslag.

De behandeling van dyslexie en dyslexie richt zich op het verbeteren en remediëren van de problemen. Ook kan psycho-educatie wenselijk zijn voor zowel het kind, ouders als school.

Voor wie?

Kinderen waarbij er sprake is van zwakke leesvaardigheden
Kinderen waarbij sprake is van zwakke spellingsvaardigheden
Kinderen waarbij er sprake is van zwakke rekenvaardigheden
Kinderen die niet in aanmerking komen voor het vergoede dyslexie- of dyscalculietraject

Wat kost dat?

Zie tarieven of mail info@orthopedagoog-westland-delfland.nl voor een offerte op maat.

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo