Dyscalculie

Meer dan een rekenprobleem alleen

 

Dyslexie en dyscalculie in Westland en Delfland

Dyscalculie. Wat is dat precies?

Dyscalculie is een andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van schoolse rekenvaardigheden, die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie en/of onderwijs. Leerlingen met dyscalculie hebben veel moeite met het verwerven van bepaalde basisvaardigheden bij het rekenen. Zo kan het leren van de betekenis van getallen, hoeveelheden en symbolen lastig zijn.

Er wordt van dyscalculie gesproken als:

 • De problemen hardnekkig zijn
 • Er sprake is van automatiseringsproblemen
 • De leerling op ander onderdelen wel goed presteert
 • Er sprake is van een primaire stoornis

Dyscalculie gaat vaak samen met andere beperkingen, zoals problemen met klokkijken, geheugenproblemen en spellingsmoeilijkheden. Er lijkt sprake te zijn van een aangeboren en erfelijke stoornis met een neurobiologische achtergrond.

Kenmerken van dyscalculie:

 • Problemen met rekenkundige bewerkingen
 • Het gebruik van een langdurige eenvoudige taakaanpak (vingers tellen)
 • Er veel fouten worden gemaakt met een gestandaardiseerde gestructureerde aanpak
 • Moeite met oplossingen die tussenstappen vragen
 • Moeite met hanteren van bepaalde volgordes
 • Problemen met de ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijk inzicht
 • Moeite met associaties leggen met eerder opgedane kennis

Dyscalculie

Onze mogelijkheden:

 • Dyscalculieonderzoek
 • Didactisch onderzoek
 • Dyscalculiebehandeling
 • Consultatie
 • Psycho-educatie
 • Remedial Teaching
 • Trainingen en Workshops
 • Leren leren met dyscalculie
 • En nog veel meer…

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo