Onderwijsconsultatie

Onafhankelijk advies 

Als onderwijsprofessional kan het helpend zijn om onafhankelijk advies te krijgen. Kinderen hebben allemaal verschillende onderwijsbehoeften en soms is het nodig deze te verhelderen door erover met elkaar in gesprek te gaan. Wij gaan ervan uit dat jij als leerkracht deskundig bent en daarom vinden wij het belangrijk dat leerkrachten actief meedenken. Een advies werkt pas echt als het aansluit bij jouw klas, jouw leerling, maar ook bij jou. Ook nemen we deel aan schoolondersteuningsteams als onderwijsspecialisten / orthopedagogen.

HANDELINGSGERICHT & OPLOSSINGSGERICHT

ONDERWIJSCONSULTATIE 

Wij werken handelingsgericht en oplossingsgericht. We werken samen met leerkrachten, ouders en betrekken ook de kinderen bij de begeleiding. Vaak gaat het om complexe situaties. We starten meestal met een observatie in de klas en een gesprek met het kind. Daarna praten we met de leerkracht, de ouders en bijvoorbeeld de intern begeleider. We analyseren samen welke problemen er spelen en hebben ook gericht aandacht voor de kwaliteiten van kinderen en hun omgeving: we zoeken naar wat er goed gaat om dat uit te kunnen bouwen. Tijdens dat gesprek kan er een plan van aanpak worden gemaakt. We denken out-of-the-box, dat creatieve denkproces dat samen wordt doorlopen geeft energie. Vaak is het wenselijk om nog een vervolggesprek te voeren om de gekozen aanpak te evalueren en te borgen. Soms is er meer nodig, zoals een serie gesprekken met het kind of een aantal begeleidingsgesprekken met de leerkracht om goede leerlijnen uit te zetten.

MOGELIJKHEDEN

AANBOD MOGELIJKHEDEN

Wat kunnen wij voor scholen betekenen? Hieronder een greep uit onze werkzaamheden voor scholen:

 

 • Observatie in de klas
 • Gesprek met kind/de jongeren (o.a. gericht op talent)
 • Gesprek met ouders én school: onderwijsbehoeften in kaart brengen.
 • Begeleiding met leerkrachten bij het omgaan met leer- en gedragsproblemen.
 • Opstellen van handelingsplan / ontwikkelingsperspectief.
 • Deelname aan een schoolondersteuningsteam (SOT) of Handelingsgericht Integraal Arrangerend Gesprek (HIA) 
 • Advies ten aanzien van verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs
 • Advies ten aanzien van de keuze voor voortgezet onderwijs.
 • Onderzoek naar leerproblemen, dyscalculie, dyslexie, werkhoudingsproblemen en hoogbegaafdheid. 
 • Het schrijven van deskundigenadvies ten behoeve van een verwijzing naar het speciaal onderwijs. 
 • Samenwerking voor onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen en behandeling. 
 • Trainen van het team (zie trainingaanbod school). 

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Naaldwijk in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo