Intervisie-supervisie-coaching

Beter worden in je vak!

Wat?

Supervisie is een individueel leertraject onder begeleiding van een supervisor, waarbij ingegaan wordt op persoonlijke ontwikkeling ten aanzien van werk. Tijdens deze begeleiding leer je reflecteren op je eigen werkstijl. In de supervisie wordt geleerd om de eigen ervaringen, opgedaan in de werksituatie, zodanig te overdenken dat dit leidt tot beter functioneren in de toekomst.

Intervisie daarentegen is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij een beroep wordt gedaan op concullega’s, welke samen een intervisie groep vormen. Tijdens een intervisie denkt de intervisiegroep mee in het aandragen van oplossingen door het stellen van vragen, waarmee het probleemoplossend vermogen wordt aangewakkerd. Tijdens intervisie leer je met en van elkaar.

Coaching is tot slot een begeleidingstraject waarbij een persoon door de coach wordt begeleid om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een bepaalde doel of taak goed te kunnen volbrengen. Coaching geeft je inzicht op je eigen functioneren en leert je je eigen reactiepatroon herkennen. Bij coaching staat vooral het resultaat centraal in specifieke situaties.

Hoe?

Supervisie vindt plaats in een groep van 1,2 of 3 supervisanten en één supervisor.
Intervisie vindt plaats in kleine groepen van minimaal 3 en maximaal 8 persoenen.
Coaching vindt individueel plaats.

Voor wie?

Voor de meeste beroepsverenigingen is het volgen van supervisie en intervisie een verplicht onderdeel voor het verkrijgen van een licentie en/ of registratie. Bij ons kunnen onder andere jonge psychologen, gedragswetenschappers, orthopedagogen, leraren en andere studenten HBO en WO in de sociale wetenschappen terecht.

Wat kost dat?

Zie tarieven of mail info@orthopedagoog-westland-delfland.nl voor een offerte op maat.

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Monster en in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo