Cogmed Werkgeheugen Training

Training voor het werkgeheugen

Wat?

Cogmed is een wetenschappelijk onderbouwde training voor het werkgeheugen. In een trainingsperiode van ongeveer 5 weken, is men dankzij Cogmed in staat om de capaciteit van het werkgeheugen te vergroten.  De duur en intensiteit van de training kan naar wens worden aangepast. Onderzoek en ervaring leert, dat Cogmed aanzienlijke en langdurige positieve resultaten geeft m.b.t. het algehele cognitieve functioneren. Cogmed draagt bij aan een betere aandacht en betere prestaties op school (kinderen), thuis en op het werk.

Hoe?

Het werkgeheugen trainingsprogramma:
•  heeft 3 versies, nl.  4-7 jaar JM, 7-17 jaar RM, >17 jaar QM
•  heeft tot doel  het concentratievermogen te verbeteren
•  is wetenschappelijk bewezen
•  wordt uitgevoerd op de computer, Ipad of online
•  het programma wordt geïnstalleerd door de Cogmed-coach
•  resultaten worden gevolgd onder begeleiding van de Cogmed-coach
•  is in 80% effectief gebleken
•  training kan kosteloos worden verlengd

Cogmed heeft een veelomvattend software-trainingsprogramma ontwikkeld met een intensieve begeleiding van een personal coach. Kleuters en hele jonge kinderen trainen met Cogmed JM. Kinderen vanaf 7 jaar trainen met het zogenaamde Cogmed RM trainingsprogramma.
Elke trainingsdag begeleidt het Cogmed JM/RM trainingsprogramma zijn gebruiker door verschillende oefeningen. Deze oefeningen zijn speciaal gemaakt voor het trainen van zowel het visuele als het verbale werkgeheugen. De moeilijkheidsgraad van de oefeningen past zich continu aan op de prestaties van de gebruiker. Het gehele proces wordt begeleid door een gekwalificeerde Cogmed Coach. Van de ouders van een kind wordt verwacht dat zij het kind coachen en motiveren tijdens de training. Omdat de coachbegeleiding via de telefoon en via het internet wordt gedaan, kan de training gewoon thuis plaatsvinden.
De grote kracht van Cogmed is dat het werkgeheugen intensief getraind wordt: dat is voor de meesten een hele specifieke (centrale) cognitieve functie. Een goed getraind werkgeheugen heeft een uitwaaierend effect op afleidbaarheid, volgehouden aandacht en allerlei schoolse vaardigheden.

Voor wie?

Cogmed kan gebruikt worden door iedereen die zijn/haar concentratie wil verbeteren. Cogmed is voor zowel kinderen als volwassenen geschikt.  Het kan zinvol zijn bij onder andere AD(H)D, leerproblemen, dyslexie, rekenproblemen, ASS, DCD, hoogbegaafdheid en NAH.

 • Kinderen: voor betere prestaties op het gebied van concentratie op o.a. schoolwerk
 • Volwassenen: voor de eisen die het dagelijks leven aan ons stelt zijn een goede aandacht en concentratie van groot belang.
 • Leidinggevenden: bij succes op het werk speelt een goed werkgeheugen een belangrijke rol.
 • Ouderen: de capaciteit van het werkgeheugen kan hersteld worden tot het niveau van jonge volwassenen.

Herkennen van problemen met het werkgeheugen

Mocht u in onderstaande lijst veel van uw kind herkennen dan kan de Cogmed werkgeheugentraining zinvol zijn. Voorbeelden van problemen met het werkgeheugen zijn:

 • Hij/zij heeft moeilijkheden met het onthouden van lange instructies of een opeenvolging van instructies.
 • Hij/zij kan zich moeilijk concentreren op werk als hij/zij niet extreem gemotiveerd is.
 • Als er iets mis gaat bij het werk is hij/zij snel van slag.
 • Hij/zij is erg veeleisend – zo veeleisend dat alles veel tijd kost.
 • Hij/zij is vaak aan het dagdromen tijdens het werk.
 • Hij/zij heeft problemen met het beginnen van een taak.
 • Hij/zij heeft problemen met het onthouden van een geschreven tekst en moet het een paar keer opnieuw lezen voordat hij/zij het begrijpt.
 • Hij/zij heeft moeilijkheden met het oplossen van rekenopgaven waarbij het nodig is om veel informatie te onthouden.
 • Hij/zij heeft problemen met het volgen van een gesprek of verhaal.
 • Hij/zij heeft moeite met het plannen en organiseren van zijn/haar werk, bijvoorbeeld in welke volgorde bepaalde taken gedaan zouden moeten worden en hoeveel tijd nodig is om de taken te volbrengen.
 • Hij/zij heeft moeite met het organiseren van het dagelijks leven, zoals het meenemen van het juiste materiaal naar huis, afmaken van activiteiten en vervolgens weer meenemen naar school.
 • Hij/zij is snel afgeleid.
 • Hij/zij heeft geen goed inschattingsvermogen qua tijd, bijvoorbeeld het niet goed begrijpen hoe lang een uur is, of moeilijkheden met op tijd komen.
 • Hij/zij raakt regelmatig dingen kwijt of weet niet meer goed waar spullen opgeborgen zijn.
 • Hij/zij vergeet regelmatig wat hij/zij ook alweer kwam doen in een bepaalde kamer van het huis.

Bij 80% van de gebruikers die de volledige training hebben doorlopen is duidelijke verbetering zichtbaar wat betreft het concentratie- en redeneervermogen. Ook ouders en leraren zien bij de kinderen verbeteringen in het dagelijks leven: op het vlak van het de sociale vaardigheden, het nemen van initiatieven en dingen kunnen onthouden. Taken als bijvoorbeeld huiswerk worden meer zelfstandig gedaan. Een jaar na de training geven 79% van de ouders aan dat de verbeteringen als gevolg van de training stand hebben gehouden, of zelfs nog sterker zijn ontwikkeld.

Wat kost dat?

Zie tarieven of mail info@orthopedagoog-westland-delfland.nl voor een offerte op maat.

Onze praktijk

Onze praktijk is gevestigd in Monster en in ‘s Gravenzande. Wij helpen kinderen, jongeren en (hun) ouders uit o.a. Naaldwijk, Hoek van Holland, Maassluis, Maasland, De Lier, ‘s-Gravenzande, Wateringen, Monster, Kwintsheul, Honselersdijk, kortom het hele Westland. Binnen onze regio horen ook Delft, Den Hoorn, Pijnacker en Den Haag. Ook als u buiten deze gemeenten woont, helpen wij u vanzelfsprekend graag. U kunt bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding bij onder andere autisme, ADHD en ADD, dyslexie en hoogbegaafdheid.

Vereniging van Orthopedagogen
SKJ_logo